Talande webbLyssna

Samråd pågår för Gustavsberg 2:1 m.fl., Stadsparken

Samråd pågår för Gustavsberg 2:1 m.fl. Stadsparken, till och med 2020-02-14.

Torsdagen den 30 januari 2020 kl. 17:00–19:00 hålls öppet hus i Runda huset (Bagarvägen 2, Gustavsbergs bibliotek - plan 4) där representanter från kommunen kommer finnas på plats för att besvara eventuella frågor.

Syftet med detaljplanen är att tillskapa en stadspark centralt i Gustavsberg med intressanta och inbjudande mötesplatser och rum. Planförslaget möjliggör en hållbar dagvattenhantering och ett sammanhållet grönstråk som kopplar samman hamnområdet med Gustavsbergs centrum. Allmänhetens tillgänglighet till Farstavikens vattenområde ska öka genom att en strandpromenad längs med Farstaviken med plats för gångstråk och publik verksamhet tillskapas. Vidare syftar detaljplanen till att möjliggöra för ett fungerande trafiksystem för hela centrala Gustavsberg och ett nytt busstorg som ska integreras i närmiljön på ett naturligt sätt.

Läs mer och ta del av handlingar

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarKontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
gustavsbergsprojektet@varmdo.seMer kontaktinformation