Talande webbLyssna

Samråd pågår för Kråkberget, del av Gustavsberg 1:78

Illustration

Samråd pågår för Kråkberget, del av Gustavsberg 1:78 m.fl., till och med 2020-01-24.

Öppet hus kommer hållas torsdagen 16 januari 2020 kl. 17:00–19:00 i kommunhuset i Skogsbo där representanter från kommunen kommer finnas på plats för att besvara eventuella frågor.

Detaljplaneförslaget möjliggör en utveckling med cirka 270 bostäder, verksamhetslokaler och en förskola. Naturmark på berget sparas och tillgängligheten till den ska förbättras. Planförslaget har potential att stärka Skärgårdsvägen som entré till Gustavsbergs centrum och länka samman området kring kommunhuset med centrum.

Läs mer och ta del av planhandlingarna

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarKontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
gustavsbergsprojektet@varmdo.seMer kontaktinformation