Talande webbLyssna

Slutbesiktning av Gustavsbergs allé

I slutet av maj månad 2017 färdigställdes och slutbesiktigades Gustavsberg Allé.

Allén har bland annat byggts ut med alléträd, ny belysning, gång- och cykelbanor och inte minst med tre cirkulationsplatser utsmyckade med Stig Lindbergs mönster Matros, Adam och Domino.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarKontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
gustavsbergsprojektet@varmdo.seMer kontaktinformation