Talande webbLyssna

Status för kvarteret Stallet

Vi har byggt ut och färdigställt de allmänna anläggningarna inom detaljplaneområdet för Stallet, som består av en gång- och cykelväg, parkering samt en planteringsyta.

Byggnation av den privata kvartersmarken kvarstår. Franka Bostad planerar att uppföra både lägenheter och radhus.

Läs mer om Stallet >> Länk till annan webbplats.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarKontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
gustavsbergsprojektet@varmdo.seMer kontaktinformation