Talande webbLyssna

Tack för inkomna synpunkter!

Foto över området med texterna Stadsparken och Kråkberget skrivet över

Just nu sammanställs inkomna synpunkter från samråden för Kråkberget och Stadsparken som avslutades i januari respektive februari.

Nästa steg i planprocessen är granskning.

Läs mer om Kråkberget och Stadsparken

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarKontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
gustavsbergsprojektet@varmdo.seMer kontaktinformation