Till kommunens startsida
Gustavsbergsprojektet - startsida
Talande webbLyssna

26 februari 2020

Tack för inkomna synpunkter!

Foto över området med texterna Stadsparken och Kråkberget skrivet över

Just nu sammanställs inkomna synpunkter från samråden för Kråkberget och Stadsparken som avslutades i januari respektive februari.

Nästa steg i planprocessen är granskning.

Läs mer om Kråkberget och Stadsparken

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarKontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
gustavsbergsprojektet@varmdo.seMer kontaktinformation