Talande webbLyssna

Ytterligare nattarbete på Gamla Skärgårdsvägen

Nattarbete på Gamla Skärgårdsvägen 13 september.

Nattarbete kommer att ske torsdagen 13/9 från klockan 19:00. Trafikreglering kommer då att ske med vakter och framkomligheten blir begränsad.

Det kommer att schaktas och läggas en dagvattenledning tvärs över Gamla Skärgårdsvägen vid bygginfarten strax väster om franska villorna. Detta kan komma att innebära bullrande ljud för boende i närområdet.

 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarKontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
gustavsbergsprojektet@varmdo.seMer kontaktinformation