Till kommunens startsida
Gustavsbergsprojektet - startsida
Talande webbLyssna

Nya parker och grönområden

Gammal kartbild över området runt Ösbyträsk

I framtidsplanerna för Värmdö kommun ingår att anlägga parker i nya bostadsområden för att harmoniera med den omgivande naturen och för att få människor att må bra

Det gröna kommer att utgöra ryggraden i hela Gustavsberg med plats för lek, vila och upplevelser.

Nya parker

I Porslinskvarteren och i området mellan Gustavsbergsbadet och Ösbyträsk byggs nya parker som leder till Gustavsbergs centrum. Skyddade och lugna stråk med aktiviteter för alla åldrar. Ytor med lek varvas med blomstrande platser för vila och promenader. Här ska det vara lätt att cykla och kollektivtrafiken är prioriterad framför bilarna. Tydliga skyltar ska visa var promenadslingor nära bostadsområden börjar och belysning kommer att tillföras alla parker och stråk.

Läs mer om Fajansparken i Porslinskvarteren

Naturreservat och våtmark

I Gustavsberg finns områden med naturreservat, skyddad våtmark, fågel- och sälskyddsområden och fredningsområden för fisk. Ett exempel är Ösbyträsk naturreservat som är ett populärt område för rekreation. 

Senast publicerad: 2019-08-20

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
gustavsbergsprojektet@varmdo.seMer kontaktinformation