Till kommunens startsida
Gustavsbergsprojektet - startsida
Talande webbLyssna

Konstverk med kopplingar till historien

Illustration parken i Porslinskvarteren

Ylva Wilhelmina Franzén och Rikard Fåhraeus är konstnärerna som valts ut att göra varsitt konstverk i Fajansparken i Porslinskvarteren.

Astertorget smyckas av skulpturen Vagnen

Vagnen skapas av den lokala konstnären Ylva Wilhelmina Franzén. Skulpturen består av reliefer av aluminium av former med anknytning till fabrikshistorien, modellerade former, tegel och föremål från Gustavsbergsfabriken. Vagnen är placerad på en yta av marktegel. Markteglet har mönster av ett spår och vagnen står på spåret, på samma sätt som vagnarna som kördes in i ugnsrummen i den gamla fabriken.

 

Blå Blom Parken pryds av Trädet

Rikard Fåhraeus har valt att använda sig av material från Gustavsbergs porslinsfabrik. Rostfria stålrör, rörkopplingar och ventiler som ursprungligen har använts till att pumpa runt vatten och lera är delar som ska bygga hans 8 meter höga skulptur Trädet. Lekplatsens rörleksaker i form av talrör och lekdusch har samma utformning som trädet. I toppen av trädet, sätts ett tiotal blåa belysta och gnistrande blommor. På några ställen i dammen finns liggande rör som delvis kommer upp ur marken för att skapa intryck av att rotsystemet fortsätter under mark. Även omgivande lekredskap av rörkaraktär ges liknande ”rötter” för att ge intrycket av att koppla ihop parken till en större enhet.

Namnkunnig jury har valt ut konstverken

En sakkunnig konstkommitté bestående av representanter från såväl byggherrar som kommun har valt ut konstnärerna efter att fyra konstnärer presenterat sina skisser. De fyra konstnärerna var Per Sundberg, Inger Andersson, Ylva Wilhelmina Franzén och Rikard Fåhraeus. Konstkommittén har arbetat fram riktlinjer för konstverken, varit jury vid urvalet av konstnärerna samt har fastställt de ekonomiska ramarna för konsten. Budgeten är på 500 000 kr per konstverk.

Senast publicerad: 2017-05-29

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
gustavsbergsprojektet@varmdo.seMer kontaktinformation