Till kommunens startsida
Gustavsbergs gymnasium
Talande webbLyssna

Denna artikel publicerades ursprungligen i Vårt värmdö nummer 2 2020

En ung flicka tittar upp ur en bassäng. Hon har cyklop med snorkel uppdraget på huvudet och ler.

Foto: Magnus Jonsson Szatek

Aktuellt i Värmdö - Coronakrisen

Sommaren 2020 kommer inte bli en vanlig sommar. Covid-19 har skapat ett nytt klimat för oss att leva i och vi måste alla hjälpas åt att följa rekommendationerna för att skydda våra äldre och riskgrupper samt för att hålla humöret uppe och se möjligheterna! Här hittar du information om vad kommunen gör och gjort under våren. Du hittar också tips på vad du kan göra under sommaren – riskfria och nyttiga aktiviteter för både kropp och själ!

Vad gör kommunen?

Värmdö kommuns verksamheter har på många olika sätt skapat möjligheter och projekt för att hjälpa andra under pandemin. För våra verksamheter finns redan sedan tidigare planer för att klara ansträngda förhållanden. Planerna har under våren setts över för att anpassas för en längre tidshorisont. Flera av kommunens verksamheter har också fått prioritera om, flera medarbetare har gått in och stöttat i vården, och andra har fått göra en omställning i sin anställning.

Vill du veta mer vad kommunen gör och vilken hjälp som finns?
Gå då in på: varmdo.se/varmdohjalper

Central bemanningsfunktion

I slutet av mars startades en central bemanningsfunktion upp. Syftet var primärt att stödja samordnarna inom vård- och omsorg och säkerställa att medarbetare och resurser genom intern omfördelning och extern rekrytering fördelas inom verksamheterna. Under våren har bemanningsfunktionen framgångsrikt levererat och inför sommaren gick de in och hanterade alla sommarvikarier och extra personal till vård- och omsorg.

Samarbeten och digitala mötesplatser

Inom utbildningsområdet har det digitala arbetet tagit fart. Både genom införande av distansutbildning på gymnasie- och vuxenutbildningarna och genom påbörjan av ett långtgående utvecklingsarbete för att frigöra pedagogtid från administration. Under våren lanserades även en ny digital ansökan om skolskjuts för att underlätta för vårdnadshavare i kontakten med Värmdö kommun. I samarbete med regionen har en språkförskola startats och det har genomförts ett arbete för att starta nya kommungemensamma undervisningsgrupper på Brunns skola hösten 2020.

Påverkan på tillsynsverksamheten

Även tillsynsverksamheten inom samhällsbyggnad har påverkats av nya regler från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd vilket har lett till ökat antal tillsyner inom vissa delar och minskad tillsyn inom andra delar.

Skola i sommar

För att ge elever en möjlighet att ta igen missad undervisning kommer våra kommunala grundskolor att utifrån behov anordna extra lovskola, antingen på den egna skolan eller på en närliggande skola. Lovskolan kommer att genomföras i anslutning till skolavslutningen i juni eller innan skolstart i augusti. Läs mer på: varmdo.se/lovskola

 

Vi har omprioriterat och möjliggör för hemestrande Värmdöbor att få en aktiv sommar, tillsammans håller vi ut och gör skillnad.
Cecilia Lejon

Sommaren 2020

Även om det blir en annorlunda sommar än förra året, finns det ändå en hel del att göra under sommaren för den som är frisk.

Att göra för barn och ungdomar

 • Fritidsgårdarna anordnar aktiviteter på Grisslinge under v.28–30. De anordnar även aktiviteter som prova-på måleri och cricket, samt kommer ha utomhusbio.
 • Konsthallen anordnar Konstklubb för tjejer under sommaren. Varje onsdag mellan kl. 16.00- 18.00, från den 10 juni till den 12 augusti.
  Anmälan görs till konsthallen på: konsthallen@varmdo.se
 • En del läger erbjuds i sommar tillsammans med idrottsför- eningar och kulturföreningar. Anmälan och mer information finns på: varmdo.se/sommarlov
 • Värmdö kommun har omfördelat medel så att föreningar ska kunna få bidrag för att hitta olika aktiviteter utanför ordinarie träningar, hela sommarlovet.
 • Beachhandbollsplaner och beachvolleyplan finns öppna för spontanidrott i Hemmesta och på Grisslinge under hela sommaren – för både stora och små!
 • Hitta något som passar just dig bland kulturskolans sommarkurser! Sök bland kurserna och anmäl dig på: studyalong.se/varmdokulturskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Annat att göra

 • I sommar kommer återigen de populära sommarvand- ringarna runtom i Värmdö att arrangeras. Program för årets sommarvandringar finns på: varmdo.se/sommarvandringar
 • I Värmdö finns mycket att göra för att få frisk luft och motion. Besök några av våra utegym eller gå en promenad i vår natur. Läs mer på: varmdo.se/sparochleder
 • Biblioteket erbjuder massor i sommar. Ta del av bibliotekets digitala boktips och bokcirklar på sociala medier eller lyssna på ljudböcker. Bibliotekets nya läs- och skaparbuss kommer åka runt i kommunen i sommar tillsammans med konsthallen. Besök konsthallen eller utomhusutställningen i Fotoparken, den är öppen dygnet runt. Läs mer om kommande utställningar på: varmdo.se/fotoparken
 • Värmdö bjuder på flera fina cykelleder och spår. Läs mer på: varmdo.se/cykling

Håll dig uppdaterad!

Följ oss på Facebook:

facebook.se/varmdokommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gå in på: varmdo.se/corona


0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar