Tyck till
Talande webbLyssna

Digitalisering i Värmdö

Digitalt? Såklart! Snabb, föränderlig och effektiv - det är så servicen till medborgarna måste se ut för att få godkänt. Och vi vill vara med på det tåget!

I Värmdö pågår just nu ett stort arbete med digitalisering av kommunens tjänster och service. Vi har under det senaste året infört digitala nycklar i hemtjänsten och i våra idrottshallar. Vi utökar våra e-tjänster och skapar större möjligheter till enklare val. Genom att använda mobilt bank-id vid inloggning garanterar vi medborgarnas integritet och säkerhet i det personliga mötet med kommunen. Våra skolors tillgång till tekniska lösningar utvecklas och redan idag har vi fjärrundervisning i skärgården.

Digitalisering innebär dock inte bara enklare och smartare system, det är framför allt en förändring i beslutsmodeller och arbetsprocesser.

Värmdös digitala agenda, det dokument som styr och riktar kommunens satsningar och projekt inom digitalisering, siktar in sig på flera konkreta mål. Ett av dessa mål är att all utveckling inom ramen för digitalisering ska vara behovsdriven.

Digital service efter behov

Behovsdriven utveckling innebär i grunden att man organiserar kommunens service mot medborgaren utefter de livshändelser och resor våra medborgare gör – oavsett om de är brukare, vårdnadshavare, anhöriga, elever eller kunder.

Målet är att medborgaren ska uppleva ett möte med en offentlig sektor, en stat, ett landsting, en kommun. Det ställer krav på att kommunens olika verksamhetssystem samarbetar, inte bara med varandra, utan också med deras motsvarigheter i andra kommuner, i landstingen, och på det nationella planet.

Bättre och snabbare

Att vår organisation ska bli mer digitalt mogen innebär inte enbart att vi ska bli mer elektroniska – det innebär framför allt att göra idéers väg till verklighet kortare, bättre och snabbare.

Den tekniska innovationens landvinningar driver förändring i en aldrig tidigare skådad takt. Vi är idag alla uppkopplade mot mänsklighetens samlade kunskap, och den hårda konkurrensen mellan teknikföretagen driver på förväntningar kring vad kommunal och offentlig service innebär och hur den upplevs. Idag är det lika viktigt, att man förmedlar en bra upplevelse av sin kontakt med kommunen, som att den upplevelsen har bra effekt. Våra e-tjänster, och våra kontaktytor mot våra medborgare måste upplevas som enkla, snabba, tillgängliga och tidseffektiva.

Samtidigt är det viktigare än någonsin att värna om den information och de personuppgifter som våra medborgare lånar ut till oss så att vi kan ge dem den service de förväntar sig. Tekniska landvinningar och en iver att förenkla får aldrig ske på bekostnad av trygghet och säkerhet. Därför genomför kommunen under 2018 en stor satsning på att flytta fram positionerna gällande informationssäkerhet. Både processer, verktyg, och verksamhetssystem ska ses över, och ges ytterligare skyddsmekanismer för att vi i denna snabba utveckling fortsatt ska kunna värna om våra medborgares information, och det förtroende den innebär.

Hur tänker vi?

Det finns redan idag ett stort behov av effektivisering och rationalisering inom offentlig service. Det, tillsammans med ett ökat behov av kommunal service, gör att vi måste dra nytta av den tekniska innovation som kan hjälpa oss bli mer effektiva och samtidigt ha kvar fokus på vårt uppdrag; att ge våra medborgare den service de har rätt till och förväntar sig.

Andi Kravljaca, digital strateg på Värmdö kommun, försöker förklara lite mer genom att ta oss med på en resa i den digitala utvecklingen. Var är vi? Vart är vi på väg? Och varför går allt så hejdlöst fort egentligen? Häng med!