Barnkonventions­stigar

Vid Ösby träsk och Hemmesta motionsspår hittas barnkonventionsstigar med informationsskyltar, skapade av kommunutvecklarna för att öka medvetenheten och kunskapen kring barnkonventionen.

Sommaren 2020 fick Värmdö kommuns unga kommunutvecklare ett uppdrag att skapa informationsskyltar om barnkonventionen, för att öka medvetenheten kring konventionen. Arbetet resulterade i två barnkonventionsstigar.

Stigarna som skapades hittas vid Ösby träsk (för yngre barn) och en vid Hemmesta motionsspår (för ungdomar). Längs med rundorna finns skyltarna utplacerade, som innehålller övningar och information kopplat till barns rättigheter. Dessa passar perfekt som promenad för föreningar eller skolklasser, men även för andra grupper som gärna lär sig mer kring ämnet.

Här nedan hittar du handledning för både äldre och yngre barn

Handledning äldre barn , 244.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Handledning yngre barn , 285.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Har du inte möjlighet att ta dig till dessa platser finns materialet att ta del av digitalt.
Maila oss på kultur-fritid@varmdo.se så skickar vi materialet till dig.
Med materialet kan du lätt skapa egna rundor på platser som du själv väljer t.ex. på skolgården.

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, antogs av FN:s generalförsamling 1989 och trädde i kraft i Sverige 1990. Den innehåller bestämmelser om barns rättigheter och syftar bland annat till att ge alla barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få säga vad de tycker i frågor som berör dem. Konventionen definierar barn som varje människa under 18 år. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag.

Information om barnkonventionen på Unicefs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Thumbnail för film om barnkonventionsskyltar