Familjeföreställningar

Från föreställningen Vem ser Dim

Bild: Jonas Jörneberg. Ur föreställningen Vem ser Dim – Teater Pero.

Hösten 2020 har Kultur och fritidsenheten valt att inte erbjuda scenkonst för allmänheten på lördagar p g a av Covid 19 pandemin, med hänsyn till publikantal och säkerhet.

Vi beklagar detta och hoppas kunna återuppta verksamheten 2021.

Frågor och information

Agneta Jörlander, kultursekreterare
Tel: 070-674 88 33
E-post: agneta.jorlander@varmdo.se