Kulturprogram för förskolan och grundskolan

Kultur- och fritidsnämnden har ett uppdrag att erbjuda kulturupplevelser till alla barn och elever i förskola och grundskola i Värmdö kommun. Nämnden avsätter årligen en budget på ca 1 miljon kronor.

Kulturprogram och/eller workshops till barn och unga i förskola och grundskola kan variera inom teater, musik, dans, konst, film och litteratur. Målet är att varje barn/elev ska erbjudas minst en kulturupplevelse per termin.

Kultur-och fritidskontoret har kompetens och kontakter med kulturlivet inom regionen som ska garantera att kulturprogrammen blir varierade och har hög kvalité. I och med att alla förskolor och årskurser inom grundskolan erbjuds program får alla barn oavsett verksamhetsform/förskola/skola tillgång till kulturupplevelser på det här sättet.
Kultur-och fritidskontoret lägger scenkonstprogrammet och bokar in föreställningar efter antal barn i förskolan och elever i grundskolan. Programmet kan variera för grupperna/klasserna. Endast de grupper/klasser som deltagit debiteras utifrån bokning.

Kulturombud

Kultur-och fritidskontoret presenterar terminens kulturprogram genom kulturombuden på varje förskola/grundskola. Därför är det viktigt att varje skola utser ett kulturombud. F-9 skolor kan behöva ha två ombud, helst ett per stadium. Om inget kulturombud utses så är chef/rektor kontaktperson och den som vi på kultur-och fritidsenheten vänder sig till.

Avbokning

Avbokning kan ske en dag innan föreställningen utan att förskolan/skolan debiteras. Om en klass/grupp inte dyker upp samma dag som föreställningen är så debiteras gruppens/klassens kostnad.

Debitering

Förskolorna och grundskolorna debiteras 10 kr per elev som deltar i kulturprogrammet. Kostnaden är kraftigt subventionerad. Debiteringen sker i slutet av året för både vårtermin och hösttermin. Tidigare skedde betalningen genom en internfaktura men från och med våren 2022 sker detta genom en bokföringsorder. Detta underlättar för båda parter och sparar tid.

För frågor kontakta:
Liza Lövén
kultursekreterare Värmdö kommun
Liza.loven@varmdo.se