Föreställningar för skola och förskola

Havet stormar

”Havet stormar” dansprojekt med Avart dans och rörelse.

Kultur- och fritidsnämnden erbjuder alla barn och unga i förskola och grundskola minst en kulturupplevelse per termin.

Program

Program för förskola och skola HT-2020:

Inga tryckta kulturfoldrar för förskola och grundskola produceras denna säsong då läget kräver individuella och flexibla lösningar med varje enhet.

P g a Covid-19 pandemin och i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer om ett begränsat antal publikplatser, erbjuds enbart riktade kulturaktiviteter denna termin. De sker direkt på skolor och förskolor eller i lokaler med gångavstånd och i grupper där skolor inte blandas.

32 av våra förskolor deltar i Dansprojektet Havet stormar med Dansgruppen Avart dans och rörelse och i musikprojektet Bravissimo i samarbete med Länsmusiken/Musikaliska. Övriga har erbjudits scenkonst på gångavstånd.

Grundskolan har erbjudits föreställningar på gångavstånd eller program med workshops direkt på skolorna, flera i samarrangemang med Skapande skola. Antalet föreställningar har begränsats p g a ett ökat tryck på många och små produktioner och skolornas egna säkerhetsbedömningar.

Bokning och pris

Varje skola och klass bokas in i förväg, skolbio på våren och scenkonst på hösten.
Förskola och skola betalar 10 kronor per barn, (gäller ej Skapande skola projekt).

Frågor om bokning

Agneta Jörlander, kultursekreterare
agneta.jorlander@varmdo.se
070-6748833