Mötesplats [at]Lobbyn

Mötesplats [at]Lobbyn ligger inne på HUB Plan 4, centralt i Gustavsberg, inne i Runda Huset på Plan 4, högst upp i huset.

Välkommen till Mötesplats [at]Lobbyn, Ung i Värmdös mötesplats med fokus på digital kultur och e-sport. På [at]Lobbyn finns det tillgång till två rum, ett större rum med sex stycken datorer, samt ett mindre rum med tre datorer och utrustning för musikproduktion, en perfekt yta för streaming och live-sändning. Verksamheten erbjuder ledarledda aktiviteter inom exempelvis e-sport, streaming eller digitalt skapande. [at]Lobbyn har formats tillsammans med unga besökare, och fokus är att tillgängliggöra arenan för en bred representation av unga personer. Oavsett om du är van användare av digitala arenor, intresserad av att bredda kunskap eller bara vill hänga med kompisar och spela är du välkommen att delta.

Information inför varje öppettillfälle läggs ut på Instagram, följ oss gärna: @atlobbyn

Öppettider:
Onsdag kl. 14.00-19.00
Torsdag kl. 14.00-19.00

Efter kl. 18.00 på torsdagar är dörren låst, för att komma in ring: 070-287 07 58

Begränsat antal platser.

Drop-in och bokningsbara platser beroende på kvällens aktivitet.

Boka din plats genom DM på Instagram eller Ung i Värmdö på Discord.

Välkomna!

Kontakta Mötesplats [at]Lobbyn

Telefon: 08-570 485 95

Mobil: 070-413 94 36

Instagram: atlobbyn

Adress: Inne på HUB Plan 4, Runda huset - Plan 4, Gustavsberg

Kontakt gruppledare
Ida Ridder
E-mail: ida.ridder@varmdo.se
Telefon: 08-570 481 44
Mobil: 070-789 29 91

Ung i Värmdö

Mötesplatser för unga är en del av Ung i Värmdö. Vi erbjuder mötesplatser där alla ska trivas oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsförmåga. Detta sker genom ett demokratiskt och respektfullt bemötande av alla som finns i verksamheten. Fritidsledarna på Ung i Värmdö jobbar utifrån ett främjande ledarskap med normkritiskt perspektiv som syftar till att skapa öppna och fördomsfria mötesplatser för unga.

Mer om Ung i Värmdö

Relaterad information

Fler mötesplatser för unga