HUB Plan 4

Välkommen till Hubben! Här skapar vi tillsammans utrymme för en rolig och utvecklande fritid, och möjlighet för ungas röster att höras.

Utöver dessa öppettider har vi aktiviteter på olika platser. Information om vad som händer vart hittar du i appen och sociala medier. Häng med oss!

Adress:
Runda Huset Plan 4, 134 81, 134 30 Gustavsberg

Öppettider
Torsdag: 16.00-21.00
Fredag:16.00-22.00
Lördag 15.00-22.00

Instagram: Hubplan4
Snapchat: Ges på plats
Facebook: Ung i Värmdö
Telefon: 08-570 485 95, 070-413 94 36

Gruppledare:
Oskar Mazoul
oskar.mazoul@varmdo.se

Ledare:
Farzad Rezaie
farzad.rezai@varmdo.se

Mona Madal
mona.madal@varmdo.se

Linus Sandkvist
linus.sandkvist@varmdo.se

Ali Pascha Mirdehghani
ali.mirdehghani@varmdo.se

Samordnare:
Jenny Rogeland
Jenny.rogeland@varmdo.se

Ung i Värmdö

De kommunala fritidsgårdarna är en del av Ung i Värmdö. Det är mötesplatser där alla ska trivas oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsförmåga. Detta sker genom ett demokratiskt och respektfullt bemötande av alla som finns i verksamheten

Flera kommunala fritidsledare har gått en HBTQ-utbildning via Ungdomsstyrelsen. De är därmed utbildade i en normkritisk pedagogik som syftar till att skapa öppna och fördomsfria mötesplatser för unga.

Mer om Ung i Värmdö

Relaterad information

Fler mötesplatser för unga