Inbjudan till Båtsamverkan


Mall för nyhetsbild

Båtsamverkan fungerar på ett likartat sätt som Grannsamverkan. Kom och lär dig mer hur du startar upp båtsamverkan hos dig genom att anmäla dig på länken nedan.

Tid: Onsdagen den 22 maj kl 18-20

Var: Värmdö kommunhus, lokal: Värmdö salen

Anmälan: via e-post till johannes.norberg@varmdo.se

 

Den senaste tiden har antalet stölder av båtar och båtmorer ökat på Värmdö. Nedan karta visar antalet båtstölder i närtid på Värmdö.

Hur fungerar båtsamverkan?

Båtsamverkan fungerar på ett likartat sätt som Grannsamverkan. Arbetet bygger på samverkan mellan t ex polisen, båtägare, båtklubbar, kommuner och marinor och går ut på att gemensamt öka bevakning och uppmärksamhet samt vidta åtgärder för att skydda egendom och därigenom förebygga brott.

Varje år stjäls stora mängder båtmotorer men även hela båtar och båttillbehör i Sverige. Inte sällan hamnar godset utanför landets gränser, och brotten klaras sällan upp. Båtsamverkan har visat mycket positiva brottsförebyggande effekter och i vissa områden har stölderna gått ner mycket kraftigt efter att man startat båtsamverkan.

Båtsamverkan innebär bland annat:

  • gemensam tillsyn av båtplatser och båtar
  • ökad uppmärksamhet på vilka som rör sig i området
  • kontakt med polisen vid misstänkt verksamhet i området
  • att se över stöldskyddet för sin båt, motor och båtens övriga tillbehör

Är du intresserad av båtsamverkan?

Kom och lär dig mer hur du startar upp båtsamverkan hos dig genom att anmäla dig till vår träff den 22 maj. Kvällen arrangeras genom ett samarbete mellan Värmdö kommun, polisen och Larmtjänst.

Välkomna!


-
Värmdö kommunhus, lokal: Värmdö salen