Seniorcafé

Mall för nyhetsbild

Drop in fika 13.00-15.00

Fika med gemenskap. Syn-ochhörselinstruktör på besök på Diamantens Seniorcafé Stavsnäs


-
Skolvägen 15, Stavsnäs