Välkommen på Dysseträff

Mall för nyhetsbild

Nu startar vi dysseträffar på Gustavsbergs bibliotek. Här träffas vi som är föräldrar till eller nära någon som har dyslexi, eller/och någon NPF-diagnos. Passar även dig som är intresserad av detta innehåll.

På den första träffen är ämnet skollagen och ungas rättigheter. Specialpedagog Lena Nivelius leder samtalet. Vi pratar bland annat om hur dialog kan föras med skolan angående ungas rättigheter, extra anpassningar, särskilt stöd och strategier utifrån dyslexi och NPF.

Var: Runda Huset plan 4
När: Tisdag 20/2 kl 17.45–18.45
Hur: Gratis, ingen anmälan utan drop in gäller


-
Runda Huset plan 4