Värmdö kulturhus allra
första bokcirkel

Mall för nyhetsbild

Boken vi har valt till vår första cirkel heter Fri och är skriven av Lea Ypi. Vi har valt den för att vi vill uppmärksamma Värmdö kommuns demokratidagar.

Fri är en berättelse om att växa upp i skiftet mellan kommunism och kapitalism i Albanien på 90-talet.

När: Lördagen den 8 juni, kl. 14–15

• Var: Värmdö kulturhus, vi samlas och samtalar kring boken, samtalet leds av personal från
Värmdö kultur och bibliotek.

• Hur: Boken hämtas på Läs- och skapar bussen eller efter överenskommelse på något av
Värmdös bibliotek. Boken fi nns även att låna som e-bok och vanlig bok.

• Anmälan sker till: info.bibliotek@varmdo.se, tel: 08-570 482 27. Begränsat antal platser.


-
Värmdö kulturhus, Tyra Lundgrens väg 19