Hjälp i syn- och hörselfrågor

Mall för nyhetsbild

Hjälp för dig som har syn- och hörselfrågor, på Seniorcenter Diamanten.

Behöver du hjälp med din hörapparat eller har syn- och hörselfrågor? Syn- och hörselinstruktör är på plats.


Seniorcenter Diamanten


-
Seniorcenter Diamanten