Monterutställning Evelina Dovsten

Mall för nyhetsbild

I assemblage, glasobjekt och text förvara Evelina Dovsten erfarenheter, och många av hennes arbeten går att beskriva som självporträtt.

Författaren Maria Stepanova menar att vi människor skapar, skriver, fotar för att vi försöker bevara nuet —-> och glaset minns precis. I en tid där den större delen av vår kunskapsproduktion ägnar sig åt mätbara resultat och positivistiska synsätt vill Evelina Dovsten med sin konst prata om den subjektiva kunskapen och den kunskap som inte lika lätt beskrivs teoretiskt. Då många glömmer hur viktigt hantverkskunnande är för vårt samhälle arbetar hon för att upphöja och medvetande göra samtiden om det som kallas för tyst kunskap.

Evelina Dovsten är konstnär, utbildad på Konstfack (MFA 2019) i Stockholm, och har idag ateljé i G-studion, Gustavsberg. Hon började blåsa glas som 15-åring, och arbetade under många år i studioglasproduktion. Just nu är hon aktuell med sitt pågående arbete med den konstnärliga gestaltningen för Värmdös nya kulturhus i hamnen.

-
-
Skogsbo, kommunhuset