Kursinnehåll Unga ledare

Utbildning i ledarskap
UNGA LEDARE

Välkommen till Unga ledare som är en gratis ledarskaps-utbildning för ungdomar mellan 13-25år, inom ramen för projektet Idrottsresan.
Hos oss får du möjlighet att utveckla ditt ledarskap i din förening, oavsett
erfarenhet eller bakgrund. Det spelar ingen roll om du redan är ledare eller
vilken typ av förening du är medlem i.


Unga Ledare är en utbildning som görs och utformas i samarbete med Lillsveds
Idrottsfolkhögskola och SISU Idrottsutbildarna. Utbildningen är på 4 helger under
okt-maj. Den leds av pedagoger från Lillsveds Idrottsfolkhögskola. Vid kursens slut
får ungdomarna ett ledarskapsdiplom.
Utbildningen sker på Lillsveds Idrottsfolkhögskola. Där deltar du på lektioner med
teori och praktiska övningar och får enklare hemuppgifter. Förutom utbildningsträffarna får du en mentor som stöttar dig i ditt ledarskap.

Varför gå utbildningen?
Genom utbildningen får föreningen en föreningsledare som kan vara med och
påverka verksamheten. Under utbildningen kommer deltagaren att lära sig mer om
att leda barn och ungdomar, hur föreningslivet fungerar och vad man ska göra för
att vara inkluderande, jämlik och öppen för alla.
Dessutom får ungdomarna ökad förståelse för föreningslivet och kan hjälpa verksamheten i föreningsarbetet. De som går utbildningen hoppas vi, att vi ser i föreningars styrelser, startar egna föreningar, ansöker om bidrag och genomför spännande aktiviteter i sin förening. Genom att lyssna på ungdomarna, använda dem i
verksamheten och tro på dem kommer föreningen utvecklas.

Utbildningens innehåll:
Föreningskunskap
Vad betyder det egentligen att vara en förening? Vi går igenom vad en ideell förening är,
varför ett årsmöte är viktigt och vad stadgar är?

Vi tittar tillsammans på vad som händer i en förening och pratar om saker som verksamhetsidé, vision och planering. Hur man arbetar i en styrelse för en förening och vad det kan innebära. Vi går igenom olika roller man kan ha i en förening och hur det är att arbeta i en förening. Vi kommer även att analysera och prata om föreningslivet på Värmdö.

Tränarskap och ledarskap
Här lär ni er grunderna i att vara en positiv och självständig ledare för barn och unga. Vi
pratar om barns- och ungas utveckling. Hur får du en grupp att arbeta tillsammans samtidigt som du ser individen i gruppen? Hur behåller du deltagarna i gruppen? Vi pratar om
hur du planerar ditt ledarskap och vi delar varandras erfarenheter och upplevelser.
Jämställdhet Jämställdhet handlar om hur du är jämställd i ditt ledarskap och hur du ska göra som ledare för att få en grupp att jobba med dessa frågor. Vi pratar mer om hur du gör i vissa
situationer och skapar en inkluderande miljö för alla.

Värdegrund
Vi pratar om etik och moral och vilken roll man har som föreningsledare. Dessutom får
ni prova på övningar och situationer som man kan ställas inför som ledare, och fundera
på hur det fungerar i din egen förening.

Barnrätt
Barnkonventionen är FN:s konvention om barnens rättigheter som kommer att bli lag
från år 2020. Vi kommer gå igenom vad barnkonventionen innebär och vad de fyra
grundprinciperna är. Tillsammans går vi igenom hur ni kan använda barn-konventionen i
er förening och i ert vardagsliv.

Pedagogik och metodik
Vi provar på praktiska övningar tillsammans och pratar om kommunikationen mellan ledare och barn. Vi går igenom olika sätt att lära ut och olika inlärningssätt. Hur vi uppfattas
som ledare och hur vi får barn att tycka att idrott är roligt. Fysisk träning för barn och unga
Vi pratar om hälsoeffekter av fysisk träning för barn och ungdomar. Vi går igenom de fysiska
grundegenskaperna och hur barn och unga utvecklas olika. Varför är det bra att hålla på
med flera olika idrotter? Vi provar på och lär oss roliga övningar och pratar om hälsa.

Sjukvård och HLR
Vad gör ni om olyckan är framme? Ni får lära er vad ni ska göra vid olycksfall, går igenom
HLR och hjärtstartare. Viktiga delar för att känna sig trygg i en ledarroll.

Funktionsvariationer
Vad är funktionsvariationer? Vi pratar om olika former av funktionsvariationer och hur
vi möter barn och unga på deras villkor. Hur hanterar man olika situationer som man kan
ställas inför som ledare.

Skydds- och riskfaktorer
I dag finns det en ökad kunskap om olika skydds- och riskfaktorer för mobbing, alkohol,
droger och andra problembeteenden. I samarbete med Mini-Maria lär ni er att upptäcka
dessa faktorer och hur vi ska agera som ledare. Vilket inte alltid är lätt att veta.

Lillsved Coachar för livet och Värmdö kommun