Kommunens stöd till föreningar

I samarbete med föreningsliv och andra aktörer utvecklar kommunen aktivitetsutbudet med sikte på en meningsfull fritid.

Föreningsstödet

Föreningsstödet i Värmdö kommun utgörs av ekonomiska stöd i form av bidrag  men även av vägledning och rådgivning, till exempel om hur du kan gå till väga om du vill starta en ny förening.

Kommunens kultur- och fritidskontor för regelbunden dialog med föreningsliv och andra aktörer för hur vi kan utveckla utbud än mer och göra det möjligt för fler att ha en meningsfull och rolig fritid.

Vi genomför utredningar, kartläggningar, har fokusgrupper, genomför Idrottsting. Vi genomför diverse olika projekt i samverkan med föreningslivet med detta syfte. Vi arbetar även med regionala projekt och samverkan gällande tex anläggningar eller verksamhet för personer med funktionsnedsättning. 

Det ekonomiska stödet är indelat i olika bidragssystem. Inom varje system finns sedan ett antal olika bidragsformer att söka från. Föreningens verksamhet, inriktning och aktivitet bestämmer inom vilket system bidragsansökan ska göras.

Föreningsbidrag

Komunens samlade föreningsbidrag och mer information om föreningsbidrag i Värmdö hittar du på en separat sida - se länk nedan

Föreningsbidrag i Värmdö kommun

Finansiering för skärgård och landsbygd

Värmdö vill ta vara på utvecklingskraften genom bland annat möjligheten till kommunal medfinansiering. Genom att söka kommunal medfinansiering kan föreningar få medel för maximalt 50 procent av den totala kostnaden. Högsta belopp en förening kan få är 100 000 kronor.

För att få kommunal medfinansiering för skärgård och landsbygd från Värmdö kommun ska satsningen uppfylla de krav som ställs i Värmdö kommuns riktlinjer för kommunal medfinansiering. Innan du skickar in din ansökan är det därför viktigt att läsa igenom kommunens riktlinjer för kommunal medfinansiering som du finner i länken nedan.

Ansökan

Ansök ska vara Värmdö kommun tillhanda senast den 15 september 2024.

Ansökan ska bland annat innehålla:

  • En genomförandebeskrivning där mål och syfte med satsningen beskrivs. Genomförandebeskrivning ska bestå av en övergripande beskrivning av satsningen samt en närmare analys där det framgår på vilket sätt satsningen gynnar permanentboende, samt hur satsningen bidragit till utveckling av Värmdö kommuns skärgård och landsbygd.
  • En finansieringsplan där det framgår hur mycket satsningen beräknas kosta och vart ifrån övrig finansiering inhämtas.
  • Offert från eventuellt inkopplade entreprenörer.

Ansök om kommunal medfinansiering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för kommunal medfinansiering , 227.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansering , 513 kB.

Frågor?

För att ställa frågor kring kommunal medfinansiering kontakta:

kultur-fritid@varmdo.se

Andra sökbara medel

För föreningar som vill utveckla landsbygd och skärgård finns även andra sökbara medel:

Leader Stockholmsbygd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Relaterat

Riksidrottsförbundet och BRIS har tagit fram sju spelregler för en tryggare barn- och ungdomsidrott – “Barnens spelregler”. Utifrån det har kommunen skapat ett dokument som heter Krishantera utifrån ett barnrättsperspektiv. Det ska fungera som en handledning för Värmdös föreningar för att säkerställa att verksamhet för barn bedrivs ur ett barnrättsperspektiv, följer FNs barnkonvention och att beslut som fattas i föreningen ska utgå från barns bästa.

Här nedan kan du läsa dokumentet i sin helhet samt läsa om barnens spelregler.

Krishantera utifrån ett barnrättsperspektiv , 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du mer information om Barnens spelregler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.