Lotterier och tillstånd

I princip alla lotterier för allmänheten styrs i Sverige av spellagen. Det statliga organet för lotterier heter Spelinspektionen. På deras webbplats finns mer information om lotterier och de lagar, förordningar, villkor och allmänna råd som styr lotteriverksamheten. Se länk längst ner på sidan.

Kommuner kan bara godkänna registreringslotterier

Från den 1 januari 2019 får kommuner bara godkänna så kallade registreringslotterier. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för. Vad som skiljer ett registreringslotteri mot ett lotteri som kräver licens är främst värdet av vinster och den totala omsättningen. I Värmdö kommun sköts frågor om registrering, tillstånd och tillsyn enligt spellagen av kultur- och fritidsnämnden.

Kontakta gärna kultur- och fritidskontoret och fråga vad som gäller just ditt lotteri
kultur-fritid@varmdo.se

Lotterier som kräver varken registrering eller licens

För ideell förening eller trossamfund:

 • Lottpriset får högst vara 11,83 kr
 • Vinsterna får bara bestå av varor
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 7 883 kr
 • Lotteriet får endast bedrivas inom kommunen, och
 • i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i, eller
 • i samband med ett bingospel som föreningen anordnar

För privatperson eller företag:

 • Lottpriset får högst vara 11,83 kr.
 • Vinsterna får bara bestå av varor
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 7 883 kr
 • Vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet i lotteriet (förhandsdraget)
 • Lotteriet får endast bedrivas inom kommunen och i samband med:
  1. En offentlig nöjestillställning
  2. En offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål,
  3. En allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål.

Tillställningen bör vara i storlek med att det finns ett tillstånd eller liknande enligt ordningslagen.

Gratislotterier behöver ingen registrering eller licens

Registrering eller licens krävs inte för lotterier där deltagande inte kräver betalning av en insats (exempelvis ”gilla och dela” i sociala medier) eller om det sker under privata former med låga belopp.

Lotterier som kräver registrering

 • Värdet av en kontant vinst får högst uppgå till ett prisbasbelopp. 47 300 kronor. Värdet på en varuvinst får vara högre.
 • Sammanlagda värdet av vinsterna ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde (lottpris x antalet lotter). Exempel: 500 lotter säljs för 10 kr/st, insatsvärde 5000 kr. Sammanlagda värdet på vinsterna får då ej vara under 1750 kr eller över 2500 kr.
 • Den totala omsättningen (lottpris x antalet lotter) i föreningens samtliga lotterier som anordnas inom registreringen (max 5 år) får inte överstiga 1 576 651 kr.

En registrering gäller högst fem år

En registrering får gälla i högst fem år. En förening som registrerats hos kommunen kan under perioden arrangera flera olika lotterier. Den totala omsättningen i föreningens lotterier (som kräver registrering) får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp, om omsättningen överstiger detta belopp får inte kommunen bevilja någon ny registrering innan den pågående registreringstiden har gått ut. Vill en förening anordna ytterligare lotterier trots att man nått taket för omsättningen måste den i sådana fall ansöka om licens hos Spelinspektionen tills ny registrering kan sökas hos kommunen.

Villkor för registrering

 • Registrering kan ges till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet.
 • Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.
 • Lotteriet får bara tillhandahållas inom den eller de kommuner där föreningen är verksam.
 • Lotteriet får inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.
 • Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls.
 • Det ska finnas en utsedd kontaktperson för lotteriet.
 • Lotteriet får inte tillhandahållas online.

Uppföljning

Organinsation med registrering för lotteri ska varje år under registreringsperioden redovisa utfall på särskild mall som erhålls av kultur- och fritidskontoret.


Lotterier som kräver licens

Lotterier med högre varuvärde och/eller omsättning än ovanstående, lotter som säljs via spelombud, kasinospel, onlinebingo, penningautomater, värdeautomater, datorsimulerat automatspel. Ansöks om hos Spelinspektionen.