Lotterier

I princip alla lotterier för allmänheten styrs i Sverige av lotterilagen. Det statliga organet för lotterier heter Lotteriinspektionen. På deras webbplats finns mer information om lotterier och de lagar, förordningar, villkor och allmänna råd som styr lotteriverksamheten.

Frågor om tillstånd och tillsyn är fördelade mellan Lotteriinspektionen, länsstyrelser och kommuner. Kommunen är tillstånds- och tillsynsmyndighet för så kallade egentliga lotterier, när de ska anordnas av en ideell förening som är verksam huvudsakligen inom den aktuella kommunen. I Värmdö kommun sköts frågor om registrering, tillstånd och tillsyn enligt lotterilagen av Kultur- och fritidsnämnden.

Läs mer på Lotteriinspektionen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster