Tyck till
Talande webbLyssna

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering är ett finansiellt stöd till föreningar som vill genomföra en särskild satsning eller investering för att utveckla landsbygd eller skärgård.

Finansiering för skärgård och landsbygd

Värmdö vill ta vara på utvecklingskraften genom bland annat möjligheten till kommunal medfinansiering. Genom att söka kommunal medfinansiering kan föreningar få medel för maximalt 50 procent av den totala kostnaden. Högsta belopp en förening kan få är 100 000 kronor.

För att få kommunal medfinansiering för skärgård och landsbygd från Värmdö kommun ska satsningen uppfylla de krav som ställs i Värmdö kommuns riktlinjer för kommunal medfinansiering. Innan du skickar in din ansökan är det därför viktigt att läsa igenom kommunens riktlinjer för kommunal medfinansiering som du finner i länken till höger.

OBS: För 2019 har ansökningstiden ändrats och den 31 maj är sista ansökningsdag.

Ansökan

För att söka kommunal medfinansiering ska en skriftlig ansökan skickas in till kommunens mail varmdo.kommun@varmdo.se, ansökan ska innehålla:

  • En genomförandebeskrivning där mål och syfte med satsningen beskrivs. Genomförandebeskrivning ska bestå av en övergripande beskrivning av satsningen samt en närmare analys där det framgår på vilket sätt satsningen gynnar permanentboende, samt hur satsningen bidragit till utveckling av Värmdö kommuns skärgård och landsbygd.
  • En finansieringsplan där det framgår hur mycket satsningen beräknas kosta och vart ifrån övrig finansiering inhämtas.
  • Offert från eventuellt inkopplade entreprenörer.

För 2019 har kommunstyrelsen avsatt 250 000 kronor i sökbara medel för kommunal medfinansiering.

Riktlinjerna för kommunal medfinansiering hittar ni här

För att ställa frågor kring kommunal medfinansiering kontakta:

Sofia Brorsson
Näringlivschef på näringlivsavdelningen
E-postadress sofia.brorsson@varmdo.se
Tel 08-570 470 19

Andra sökbara medel

För föreningar som vill utveckla landsbygd och skärgård finns även andra sökbara medel:

Länsstyrelsens skärgårdsmedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Leader Stockholmsbygdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Stockholms bidrag inom regional utvecklinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Senast publicerad: 2019-06-28

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation