Talande webbLyssna

Utmärkt förening

Du som vill utveckla din förening kan få stöd, rådgivning och inspiration genom Utmärkt förening Värmdö.

Utmärkt förening vänder sig till alla former av barn- och ungdomsföreningar. Det kan vara idrottsföreningar, kulturföreningar och andra idéburna föreningar av olika slag.

Satsningen är ett samarbete mellan Värmdö kommun och SISU Idrottsutbildarna samt en samverkan med andra kommuner i Stockholms län kring deras liknande satsningar.

Det här kan du få hjälp med

Utmärkt förening vill på ett samlat sätt stödja din förening i arbetet med föreningsutveckling, värdegrundsarbete och kvalitetsarbete. Ni får konkreta verktyg för att stärka ert strategiska arbete, ni får inspiration, ny kunskap, nya insikter och nya kontaktnät.

Detta är en möjlighet att utveckla föreningen utan att det kostar er något mer än er egen tid!

Senast publicerad: 2016-07-01

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation