Blockbokningsprocess

Lokalbokningsprocess för stora och små hallar, isytor, fotbollsplaner och läger/evenemang

Stora hallar, små hallar, läger och evenemang

Lokalbokningsprocess för stora, små hallar, läger och evenemang

Skriv tabellbeskrivning här

Stora hallarSmå hallarLäger och evenemangFebruari


 • 1 februari Infomail med
  underlagsmall till alla
  föreningar att inkomma
  med underlag senast 28
  februari
 • 1 februari Infomail med
  underlagsmall till alla
  föreningar att inkomma
  med önskemål senast 28
  februari
Mars


 • Under mars, fördelning
  av stora hallar utefter VK
  fördelningsregler
 • Senast 31 mars, första
  fördelning klar
 • Mail till föreningar för
  synpunkter på förslag
 • Under mars, fördelning
  av små hallar utefter VK
  fördelningsregler
 • Senast 31 mars, första
  fördelning klar
 • Mail till föreningar för
  synpunkter på förslag
April


 • Synpunkter inkomna
  senast 30 april
 • Synpunkter inkomna
  senast 30 april
 • 15 april: Önskemål
  inkomna inför
  sommarlovet


Maj


 • Fördelning av stora hallar
  klar senast 31 maj
 • Fördelning läggs in
  blockvis i systemet för
  att kunna öppna upp för
  privatpersoner
 • Fördelning av små hallar
  klar senast 31 maj
 • Fördelning läggs in
  blockvis i systemet för
  att kunna öppna upp för
  privatpersoner
 • 2 maj: Sommarlovet klar


Juni


 • 15 juni: Privatpersoner kan
  göra bokningsförfrågningar
  som behandlas allt
  eftersom
 • 15 juni: privatpersoner kan
  göra bokningsförfrågningar
  som behandlas allt
  eftersom

Augusti


 • KFK/ansvariga lägger in
  rätt lag/grupp i
  bokningssystemet senast
  15 augusti
 • KFK/ansvariga lägger in
  rätt lag/grupp i
  bokningssystemet senast
  15 augusti

September


 • KFK jämför inlagda
  bokningar med faktiska
  träningsgrupper och
  justerar, ev. tar tillbaka
  tider.
 • Ev. omfördelas tider efter
  koll
 • KFK jämför inlagda
  bokningar med faktiska
  träningsgrupper och
  justerar, ev. tar tillbaka
  vissa tider.
 • Ev. omfördelas tider efter
  koll


 • 15 sept: Önskemål
  inkomna inför höstlovet
  och jullovet
 • 1 oktober: Höst- och
  jullovet klara


Oktober


 • 1 oktober startar
  fördelning av
  inomhusfotboll utifrån
  underlag från jan/feb
 • 15 oktober, förslag skickas
  till föreningarna som
  inkommer med synpunkter
  och ev. justering sker
 • 1 oktober startar
  fördelning av
  inomhusfotboll utifrån
  underlag från jan/feb
 • 15 oktober, förslag skickas
  till föreningarna som
  inkommer med synpunkter
  och ev. justering sker
 • 1 oktober: Höst- och
  jullovet klara


November


 • Fördelning klar och inlagd i
  systemet senast innan
  höstlovet
 • Fördelning klar och inlagd i
  systemet senast innan
  höstlovet

December


 • 15 dec: Önskemål inkomna
  inför sportlovet och
  påsklovet
 • 15 januari: Sport- och påsklovet vara klara.

Gymnastik

Lokalbokningsprocess gymnastiken

Skriv tabellbeskrivning här


Hallar

Läger och evenemang

i Ösby

Läger och evenemang

andra hallar än Ösby

Februari

 • 1 feb: Infomail med
  underlagsmall till alla
  föreningar att inkomma
  med underlag senast 28
  februari
 • Önskemål om läger och
  evenemang kommande
  ht/vt/sommar, senast 28
  februari


Mars

 • Under mars, fördelning
  av stora hallar utefter VK
  fördelningsregler
 • Senast 31 mars, första
  fördelning klar
 • Mail till föreningar för
  synpunkter på förslagApril

 • Synpunkter inkomna
  senast 30 april


 • 15 april: Önskemål
  inkomna inför
  sommarlovet

Maj

 • Fördelning av stora hallar
  klar senast 31 maj
 • Fördelning läggs in
  blockvis i systemet för
  att kunna öppna upp för
  privatpersoner


 • 2 maj: Sommarlovet klar

Juni

 • 15 juni: privatpersoner kan
  göra bokningsförfrågningar
  som behandlas allt
  eftersomJuli
Augusti

 • KFK/ansvariga lägger in
  rätt lag/grupp i
  bokningssystemet senast
  15 augustiSeptember

 • KFK jämför inlagda
  bokningar med faktiska
  träningsgrupper och
  justerar, ev. tar tillbaka
  tider.
 • 15 sept: Önskemål
  inkomna inför höstlovet
  och jullovet
 • 1 oktober: Höst- och
  jullovet klara
 • 15 sept: Önskemål
  inkomna inför höstlovet
  och jullovet
 • 1 oktober: Höst- och
  jullovet klara

Oktober

 • 1 oktober startar
  fördelning av
  inomhusfotboll utifrån
  underlag från jan/feb
 • 15 oktober, förslag skickas
  till föreningarna som
  inkommer med synpunkter
  och ev. justering skerNovember

 • Fördelning klar och inlagd i
  systemet senast innan
  höstlovetDecember


 • 15 dec: Önskemål inkomna
  inför sportlovet och
  påsklovet
 • 15 januari: Sport- och
  påsklovet var klara
 • 15 dec: Önskemål inkomna
  inför sportlovet och
  påsklovet
 • 15 januari: Sport- och
  påsklovet var klara

Fotboll och is

Lokalbokningsprocess Is och fotboll

Skriv tabellbeskrivning här


Fotboll

Is

Januari

 • 15 jan: Infomail till alla
  föreningar med
  underlagsmall att inkomma
  med underlag 15 feb


Februari

 • Fördelning utefter VK
  fördelningsregler klart 28
  feb


Mars

 • Mail till föreningar för
  synpunkter på förslag,
  inkomna senast 7 mars
 • Slutgiltig fördelning läggs in
  i systemet senast 15 mars


April

Huvudsäsong


Maj


 • 1 maj: Infomail till alla
  föreningar med
  underlagsmall att inkomma
  med underlag senast 15
  maj
 • Senast 31 maj: fördelning
  av istider utefter VK
  fördelningsregler klart

Juni


 • Föreningar har till
  midsommarafton på sig att
  lämna synpunkter på v. 33-
  37
 • Schema läggs för v. 33-37

JuliAugusti


 • Fördelning v. 33-37 läggs in
  i systemet
 • V. 38-39 fördelas, utskick
  för synpunkter
 • V. 38-39 klar innan 31
  augusti

September-

December


 • Fördelning v. 40-12
  beroende på is-tillgång och
  matcher

Lovverksamhet

Blockbokning följer skolans terminer, men gäller även höst-, sport-och påsklov.

Bokning av verksamhet på jullov, sommarlov och dagtid övriga lov samt utanför ordinarie öppethållande kan ske efter särskild, skriftlig, överenskommelse med Idrott-och friluftsenheten.

 • Sportlov och påsklov
  Önskemål om lovverksamhet för våren ska senast inkomma 31 december
 • Sommarlov
  Önskemål om lovverksamhet för sommarlovet ska inkomma senast 30 april
 • Höstlov
  Önskemål om lovverksamhet för hösten ska inkomma senast 30 sep
 • Jullov
  Önskemål om lovverksamhet för jullovet ska inkomma senast 30 november