Tyck till
Talande webbLyssna

Bildarkiv - Värmdöbilder

Värmdös bildarkiv har nu flyttats till Digitalt Museum för att bli mer tillgängligt. Flytten innebär att det blir lättare att hitta och söka bland bilderna men också lättare att ladda ner och använda.

Värmdö kommun förfogar idag över ett bildarkiv omfattande uppskattningsvis c:a 50 000 fotografiska bilder. Bildarkivet kommer ursprungligen från Gustavsbergs Porslinsfabrik och överfördes till kommunen 2005. Bilderna skildrar liv och arbete i fabriken och i samhället, alltifrån mitten av 1800-talet till senare delen av 1900-talet. Detta bildarkiv utgör därför ett omistligt kulturarv av stort lokalt, nationellt och även till viss del internationellt intresse. 

I dagsläget finns c:a 3700 bilder i det digitala arkivet, vilket motsvarar knappt 7 % av den totala bildmängden. Det är förstås vår ambition att göra betydligt fler bilder sökbara på nätet.

 

Gå till Värmdö kommuns bildarkiv.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Digitalt Museum

Digitalt Museum är en webbplats för bildpublicering av kulturhistoriska samlingar. Bakom webbplatsen står Kultur IT, som är ett icke vinstdrivande aktiebolag samägt av ett antal museer i Norge och Sverige. Här finns idag tillgång till 4,5 miljoner objekt – föremål och bilder – från 250 museer och andra kulturinstitutioner.

Via Digitalt Museum får bildarkivet även koppling till Europeana, en databas för det europeiska kulturarvet. Digitalt Museum är ett viktigt steg i riktningen mot att bli en mer digital och tillgänglig kommun. I samband med flytten blir dessutom flertalet publicerade bilder både kostnadsfria och fria för publicering.

 

Gå till Digitalt Museumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad: 2018-06-11

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation