Bibliotek i Värmdö

Välkommen till Värmdö kommuns bibliotek för möten, nya perspektiv, överraskningar och event.

Värmdö bibliotek

Värmdö har tre folkbibliotek i Gustavsberg, Hemmesta och på Djurö. Här kan du låna och läsa böcker, filmer, musik och tidskrifter. Här finns gratis wifi och gott om lugna platser för studier eller möten. Vi erbjuder även många olika sorters program och aktiviteter. Djurös folkbibliotek erbjuder utöver bemannade tider även Meröppet varje dag kl 07-21. Hemmesta bibliotek har endast självbetjäning med Meröppet kl 09-19 varje dag. Besök ett bemannat bibliotek för att få Meröppet-access. På www.varmdo.se/bibliotek Länk till annan webbplats. kan du få inspiration, information och ta del av våra digitala tjänster.

Värmdö bibliotek på webben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ö-bibliotek

Befinner du dig på skärgårdsöarna  Sandhamn eller Nämdö så kan du passa på att besöka ö-biblioteken där. Dessa drivs i samarbete mellan kultur- och fritidsnämnden och lokala föreningar .

Läs mer om Ö-biblioteken

Skolbibliotek

Mer information om skolbiblioteken finns på skolornas egna webbsidor.

Skolor i Värmdö

För pedagoger

Du som arbetar i skolan eller förskolan kan få stöd antingen genom Språkoteket eller Skoldatateket. Träffa oss i Hemmesta bibliotek, Hemmestaskolan 6-9, huvudentrén,

Språkoteket

Språkoteket riktar sig till personal inom förskola och skola som arbetar med barn och ungdomar i behov av extra språklig stimulans. Stöd, rådgivning och utlåning av material är kostnadsfritt.

Läs mer om språkoteket Länk till annan webbplats.

Skoldatateket

På Skoldatateket kan du som pedagog få stöd med tekniska hjälpmedel om du har elever med olika inlärningssvårigheter. Hjälpen finns till för alla sorts pedagoger i grundskola, gymnasium, anpassad skola och anpassad gymnasieskola. Stöd och rådgivning är kostnadsfritt.

Läs mer om skoldatateket Länk till annan webbplats.

Biblioteksplan

En välfungerande biblioteksverksamhet är en av nycklarna till ett hållbart demokratiskt samhälle där invånare i alla åldrar är aktiva och har en hög livskvalitet. För att säkerställa den utvecklingen framåt har Värmdö kommun tagit fram en ny biblioteksplan som gäller fram till år 2023. Planen fokuserar på sju strategiska utvecklingsområden:

  • Förskola
  • Nationella minoriteter och personer med annat modersmål
    än svenska
  • Uppsökande verksamhet
  • Tillgänglighet
  • Digitalisering och medie- och informationskunnighet
  • Hållbarhet och samverkan

De sju områdena har valts ut i dialog med den Nationella biblioteksstrategin och med utgångspunkt från de lokala förutsättningarna i Värmdö.