• Brunt vatten kan förekomma i Gustavsberg och på Ingarö
    Just nu håller en omläggning av vattenledningar på att utföras mellan Ingarö och Gustavsberg. Detta kan göra att kranvattnet blir tillfälligt brunt för vissa boende i området. Om du upplever att vattnet är missfärgat, se till att spola vattnet tills det är klart. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat.
    Mer information

Bildarkiv

Värmdös bildarkiv visas på Digitalt Museum. I dagsläget finns c:a 3 700 bilder i det digitala arkivet, vilket motsvarar knappt 7 % av den totala bildmängden. Det är vår ambition att göra betydligt fler bilder sökbara på nätet.

Värmdö kommun förfogar idag över ett bildarkiv omfattande uppskattningsvis c:a 50 000 fotografiska bilder. Bildarkivet kommer ursprungligen från Gustavsbergs Porslinsfabrik och överfördes till kommunen 2005. Bilderna skildrar liv och arbete i fabriken och i samhället, alltifrån mitten av 1800-talet till senare delen av 1900-talet. Detta bildarkiv utgör därför ett omistligt kulturarv av stort lokalt, nationellt och även till viss del internationellt intresse. 

Värmdö kommuns bildarkivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Bilderna är fritt nedladdningsbara från databasen och kan konstnadsfritt användas för privat och icke-kommersiellt bruk. För prislista för annan användning se Värmdö kommuns Taxor och avgifter 2020.

Taxor och avgifter 2020


Föreningsarkiv

Flera av hembygdsföreningarna i Värmdö fövaltar egna bildarkiv, några av dem kan besökas digitalt via Länsstyrelsens databad Kollektivt kulturarv.

Kollektivt kulturarvlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Digitalt Museum

Digitalt Museum är en webbplats för bildpublicering av kulturhistoriska samlingar. Bakom webbplatsen står Kultur IT, som är ett icke vinstdrivande aktiebolag samägt av ett antal museer i Norge och Sverige. Här finns idag tillgång till 4,5 miljoner objekt – föremål och bilder – från 250 museer och andra kulturinstitutioner.

Via Digitalt Museum får bildarkivet även koppling till Europeana, en databas för det europeiska kulturarvet. Digitalt Museum är ett viktigt steg i riktningen mot att bli en mer digital och tillgänglig kommun.

Digitalt Museumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster