Kontakt

Projektledare

Vill du vara med och delta som funktionär, sponsra festivalen eller på annat sätt bidra? Välkommen att kontakta projektledarna via e-post med dina idéer och frågor: varmdofestivalen@foreningenfyrhuset.se

Kommunens samordnare

Kontaktperson hos kommunen är Liza Lövén, samordnare: liza.loven@varmdo.se