Kulturhuset

Under Värmdöfestivalen kommer det finns en informationspunkt vid Kulturhusets kommande entré som Simpa AB har hjälpt till att anordna.

Här kan man titta in i byggnaden, möte representanter från Värmdö kommun och Simpla AB som är en av flera entreprenörer i byggnaden, se bilder och film om hur Kulturhuset är tänkt bli och ställa nyfikna frågor. Härifrån kommer kommunen även ha en mötesplats för unga och anordna guidade turer i Gustavsberg på bestämda tider. Mer information på plats.


Tillbaka till program

Illustration av området Gustavsberg