ON THE HIGHWAY

"On the highway” handlar om sätt att hantera relationer under pressade omständigheter. Det är skapat under våren 2022 Magnus Anderson - danspedagog på Värmdö Kulturskola och de medverkande dansarna i kulturskolans fördjupningskurs 'KOMPANI M - repertoar och komposition".

Tillbaka till program

Afterglow