Återvalls träsk

Vid Återvalls träsk finns en sandstrand som ägs och sköts av Värmdö kommun.

Återvalls träsk:

Så tar du dig till Återvalls träsk

Buss: 428-430 mot Björkvik/Ingarö, hållplats Idalen.
Bil: Väg 646 mot Björkvik, tag höger vid Återvall. Begränsade parkeringsmöjligheter.

Detta finns vid Återvalls träsk

  • Sopmaja
  • Torrdass

Badet ägs och sköts av Värmdö kommun.

Badvattenprovtagning sker årligen.