• Brunt vatten kan förekomma i Gustavsberg och på Ingarö
    Just nu håller en omläggning av vattenledningar på att utföras mellan Ingarö och Gustavsberg. Detta kan göra att kranvattnet blir tillfälligt brunt för vissa boende i området. Om du upplever att vattnet är missfärgat, se till att spola vattnet tills det är klart. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat.
    Mer information

Fladenbadet

Mindre sandstrand på norra Ingarö.

Så tar du dig till Fladenbadet

Buss: Näsuddsvägen
Bil: Mindre parkering i anslutning till badet, annars infartsparkeringen vid Ingarö IP, promenad längs Näsuddsvägen cirka 700 m.

Detta finns vid Fladenbadet

  • Kiosk
  • Torrtoalett
  • Sophantering