Fladenbadet (Dyviken)

Mindre sandstrand på norra Ingarö.

Fladenbadet:

Så tar du dig till Fladenbadet

Buss: Näsuddsvägen
Bil: Mindre parkering i anslutning till badet, annars infartsparkeringen vid Ingarö IP, promenad längs Näsuddsvägen cirka 700 m.

Detta finns vid Fladenbadet

  • Kiosk
  • Torrtoalett
  • Sophantering

Badet ägs och sköts av Brunns fastighetsägareförening.

Badvattenprovtagning sker.