Ingarö havscamping, Södersved

Strandbad med stora gräsytor.

Södersved:

Så tar du dig till Ingarö havscamping Södersved

Buss: Hållplats Beatelundsvägen. Gå tillbaka omkring 100 m och in på Lämshagavägen.
Därifrån omkring 2 km till badet.

Bil: Parkering på båda sidor om vägen. Avgift 30 kr/dygn.

Detta finns vid Ingarö havscamping Södersved

  • Brygga
  • Kiosk
  • Servering
  • RWC
  • Omklädningsrum
  • Tillgänglighetsanpassad

Badet ägs och sköts av Södersveds camping.

Badvattenprovtagning sker årligen.