• Brunt vatten kan förekomma i Gustavsberg och på Ingarö
    Just nu håller en omläggning av vattenledningar på att utföras mellan Ingarö och Gustavsberg. Detta kan göra att kranvattnet blir tillfälligt brunt för vissa boende i området. Om du upplever att vattnet är missfärgat, se till att spola vattnet tills det är klart. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat.
    Mer information

Cykla i Värmdö

Cyklist på skogsstig

Värmdö erbjuder många möjligheter till fina cykelturer. Nedan hittar du vad som gäller när du vill cykla i naturen samt tips på utflykter.

Cykelleder

Cykelslinga, Farstalandet

En 16 km lång slinga som går längs många av Gustavsbergs sevärdheter, huvudsakligen på Farstalandet. Med undantag av en kortare transportsträcka vid Lemshaga går slingan längs med lugna vägar. Slingan utgår från Gustavsbergs hamn, passerar Södersveds bad samt Artipelag, där servering och toaletter finns.

Cykelslinga Farstalandet - infoblad och karta


Kustlinjen

Kustlinjen omfattar Roslagens-, Stockholms-, Sörmlandskustens, Arkösunds-, S:t Annas-, Gryts och Tjusts skärgårdar. Det finns flera möjliga start- och målpunkter. Det finns också fina möjligheter att kombinera cykel- och båtresa. Några av sträckorna ligger inom Värmdö kommun, för mer information se länk nedan.


Läs mer om Kustlinjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Cykelutflykter

Cykel- och naturpasset

Gustavsbergs orienteringsklubb har tagit fram ett cykelpass och ett naturpass som består av ett paket med karta och kontrollfrågor. Passen sträcker sig från norra Lagnö och Aspvik i norr till Beatelund och Södersved i söder.

Läs mer om cykel- och naturpassetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Cykelguide till utsiktsberg

Förslag på sex utsiktsberg inom 5 km från Gustavsberg, varierande svårighetsgrad.

Cykelguide till utsiktsberg - infoblad och karta


Cykelkartor i pappersformat

Gustavsbergs orienteringsklubb har Värmdökartor till försäljning, se mer information nedan.

Gustavsbergs OK cykelkartorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mountainbike

Det finns två skogsområden i Värmdö med anpassade och markerade MTB-slingor.

Lillsved

Vid Lillsved på norra Värmdölandet finns åtta spår som alla är lämpliga för cykling. Se spårkarta och spårguide för mer information. Spåren går delvis genom militärt område, följ skyltar och instruktioner.

Lillsved spårkarta  Lillsved spårguide

Siggesta

Här finns fem iordningsställda banor med olika längd och svårighetsgrad, mellan 1,5 och 3,5 km. Passar hela familjen.

Siggesta gård spårkarta

Läs mer om siggesta gårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Cykling på stigar och leder i skogen

Enligt allemansrätten är det tillåtet att cykla på enskilda vägar och stigar men tänk på att ta hänsyn till gående och cykla skonsamt i naturen. Däremot är det inte tillåtet att cykla på anlagda motionsspår eller ridstigar enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter. Läs mer på länkarna nedan.

Spår och lederöppnas i nytt fönster

Ridningöppnas i nytt fönster


Tänk särskilt på att:

  • undvika mjuka stigar, särskilt på våren och hösten, när det är blött i markerna
  • undvika att cykla över känsliga marktyper. Exempel är lavmarker, berghällar med mossor och lavar, mjuka ängsmarker, mossar och kärrmarker
  • anpassa körsätt efter underlag
  • grovmönstrade däck lätt skadar stigar och ömtålig mark

Se naturvårdsverket hemsida för mer information om vad allemansrätten säger om cykling.

Naturvårdsverket om cyklinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fyrhusets bikepark

Fritidsgården Fyrhuset i Stavsnäs har en bikepark som är öppen för medlemmar i Föreningen Fyrhuset. Medlemsskap är gratis. Parken har stora hopp för dig som åker på avancerad nivå, men även mindre för dig som är nybörjare. Fyrhuset Bikepark är en mötesplats för alla cykelintresserade oavsett åk-kunskaper.

Läs mer om Fyrhuset bikeparklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gång- och cykelvägar

På kommunens karta finns samtliga gång- och cykelvägar utmärkta, de lämpar sig väl för cykelutflykter och sträcker sig över stora delar av kommunen.

Gå och cykla i Värmdö kommunöppnas i nytt fönster