Fiske och jakt

Två män i liten båt

Värmdö kommuns fiskevatten sträcker sig från havet i Stockholms skärgård till vattnet i Mälaren. I alla havsvikar och i Mälaren kan vem som helst fiska med handredskap.

Just nu pågår ett projekt i Hemmesta sjöäng kring gäddor.

SLU driver i samarbete med Sportfiskarna och Värmdö kommun projektet EPIKE, vars främsta mål är att lära sig mer om gäddan, dess naturliga habitat och ultimata livsvillkor för att säkerställa en kvalitativ beståndsövervakning och en god återväxt av gäddan i vår skärgård.

Läs mer om projektet och ha koll på gäddorna via slow-TV live nedan

Pionjärprojekt i Hemmesta sjöäng Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Observera att det råder fiskeförbud i Hemmesta sjöäng!

Fiske i Värmdö kommun

I Stockholms skärgård och i Mälaren är handredskapsfisket fritt. Till handredskapsfiske räknas mete, spinn, fluga och pimpel med högst tio krokar. För trollingfiske, dragrodd och angelfiske/ismete krävs däremot ett TDA-kort. Värmdös insjöar är enskilt vatten. För att fiska i enskilt vatten krävs markägarens tillstånd. I vissa enskilda vatten kan man få fiska med fiskekort.

Mellansjön och Kvarnsjön på Malmahalvön (Fågelbrolandet)

Mellansjön
Fiskekort kan köpas på fiskekort.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller på Ica Maxi Värmdö.
På Ica Maxi Värmdö kan man även hyra båt för Mellansjön.

Kvarnsjön
Kvarnsjön är en medlemssjö och här gäller endast flugfiske. Man betalar en medlemsavgift som gäller under ett år och i den ingår tillgång till båt.
För mer information kontakta sportfiskarna www.sportfiskarna.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På länsstyrelsens sida om fiske finns information om fiskeregler och fritidsfiske i Stockholms län. Frågor om fiske i Stockholms län kan också besvaras av länsstyrelsens fiskekonsulenter.

Länsstyrelsen Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fiskekort

Information om Put-and-Take-fiske och Sportfiskekortet hittar du hos Sportfiskarna.

fiskekort.se/sportfiskekortet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

TDA-kort

TDA står för trolling, dragrodd och angel. Dessa fiskemetoder är inte fria på enskilda vatten utan kräver tillstånd från fiskerättsägaren. För vissa vatten kan ett TDA-kort köpas. Det säljs i Stockholms fiskeredskapsbutiker. I Värmdö kan du lösa ett TDA kort för Långträsket, Våtängsträsket och Kvarnträsk.

TDA-kort Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fisketips Värmdö


Havsöring

Havsöringen är en stridbar fisk i sin silverblanka skrud och hittas längs med värmdökusten på många platser. Öringen luras med hjälp utav mindre skeddrag eller med hjälp utav flugspö med fiskimitationer så kallade streamers. Även mete med död strömming eller räka kan ge goda resultat.

Period: Höst, vinter och vår framförallt

Platstips: Björkviks brygga. Grunda områden med närhet till djupare vatten, strömsatta uddar och sund. Fiskas med fördel från land.

Minimått: Öringar under 50 cm ska släppas tillbaka

Abborre

Abborren är en utav våra mest populära fiskar för sportfiske. De går utmärkt att fånga på alla metoder men de vanligaste är mete med mask och spinnfiske med spinnare eller jigg (gummifisk). Jigg är att föredra vid kallt vatten och spinnare vid varmare temperaturer. Pimpelfiske från isen är väldigt populärt.

Period: Året runt

Platstips: Båthamnar, innerfjärdar 2-6 m djupt

Minimått: Finns inget minimått för abborre men storlekar mellan 2–5 hekto är bra matfiskar, ta inte fler än du äter upp.

Ett tips:

Video - Jiggfiske efter abborre Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Gädda

Liksom abborren delar gäddan plats nr 1 som populär sportfisk, gäddan blir betydligt större och det svenska rekordet ligger på 21.07 kg. Trots det kan de stora exemplaren vara svåra att överlista. Alla fiskemetoder går utmärkt att utöva efter jakten på gäddan.

Period: Året runt

Platstips: Grunda vikar nära vassen står ofta gäddorna och lurar.

Minimått: 40–75 cm är uttagsfönstret för gädda, det betyder att du endast får ta upp gäddor mellan 40–75 cm och max tre gäddor per dygn.


Jakt i Värmdö kommun

Jakt ingår inte i allemansrätten utan regleras av jaktlagen. För att bedriva skyddsjakt krävs jakträtt och vapenlicens ibland även tillstånd från länsstyrelsen.

Vissa utvalda jägare har generellt skottlossningstillstånd inom Värmdö kommun och kan vid behov hjälpa till med professionell jakt.

Djur får inte utsättas för onödigt lidande

Jakt ingår inte i allemansrätten utan regleras av jaktlagen. Jakten ska bedrivas så att djuren inte utsätts för onödigt lidande och så att människor och egendom inte utsätts för fara. Enligt jaktlagen är vissa djur tillåtna att jaga, medan andra är fredade. Det är viktigt att du har kunskap om både vapen och djurliv innan du bedriver jakt. Annars kan du begå brott mot jaktlagen och dömas till böter eller fängelse.

Läs mer i jaktlagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skyddsjakt

Skyddsjakt är sådan jakt som bedrivs för att skydda människor, tamdjur och egendom. I de flesta fall behövs inget tillstånd för skyddsjakt om du har jakträtt och vapenlicens. Detta gäller vanligt förekommande djur som inte är fridlysta. Dessa djur finns uppräknade i jaktförordningens bilaga 4. Läs mer om Jaktförordningen bilaga 4. Länk till annan webbplats.

Jaktlagen ger också möjlighet till skyddsjakt av djur som riskerar att skada allmän hälsa och säkerhet (exempelvis sprida smitta).

För stora rovdjur som varg, lo och björn måste Naturvårdsverket ge tillstånd till skyddsjakt, ofta i samarbete med en länsstyrelsen.

Läs mer om skyddsjakt på

Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viltvård

Alla markägare har ansvar att bedriva viltvård på sina marker, så även kommunen. I jakträttsupplåtelser har kommunen avtal med jägare som bevakar viltstammen inom tilldelade områden på kommunal mark.

Viltvårdare

Kommunen har avtal med viltvårdare för att utföra viltvårdsåtgärder som till exempel att söka upp och avliva skadat vilt.

  • Stöter du på ett skadat eller avlidet djur i skogen - kontakta kommunen för kontakt med viltvårdare
  • Vid viltolyckor - kontakta polisen på 112

Läs mer om viltolyckor

Regler för jakt i Stockholms län

  • Specialtränade jakthundar får användas av jakträttshavaren eller av annan person med jakträttshavarens medgivande vid tillåten jakt och vid jaktträning under perioden 1 augusti till 31 januari. Detta gäller numera även jakt på vildsvin, men hund som förföljer vildsvin får inte användas efter den 31 januari.
  • Skyddsjakt på enskilds initiativ får året runt bedrivas på djur som kan orsaka skada på gård och i trädgård (vildsvin, räv, mårdhund, grävling, mård, iller, mink, hermelin, vessla, ekorre, vildkanin, mullvad, sork, bisam, lämmel, råtta, skogsmus, husmus, kråka, råka, kaja, skata, tamduva, björktrast, gråsparv och pilfink).
  • Skyddsjakt på enskilds initiativ får året runt bedrivas på följande djur som kan orsaka skada på gård, i trädgård, anläggning, jordbruksmark, trädgårdsodling: korp, havstrut, gråtrut, fiskmås och skrattmås.
  • Vildsvinssugga med smågrisar är fredad mot jakt hela året.