Parker & grönområden

Parken i Gustavsbergs centrum är kommunens största park. Det finns också andra gröna ytor i tätorterna, till exempel Thun- Olle-parken, Strandviksparken, Björkåsparken och Stavsnäs gärde.

Vill du se framtidsplanerna för parker i nya bostadsområden,
läs mer om under Bygga, bo och miljö.


Parker och grönområden