Motionsspår och vandringsleder

Fågelskådare på vandringsled

Vi har för närvarande problem med belysningen vid motionsspår på Värmdövallen p.g.a. kabelbrott. Reparation är beställd!

I Värmdö finns flera motions- och vandringsleder i naturområden och naturreservat. Här finns rast- och grillplatser och mindre informationstavlor med upplysningar om natur- och kulturvärden.

Tips: För dig som vill cykla i naturen, se vår sida om cykling.

I natur- och kulturguiden kan du läsa om hur du hittar 25 fantastiska utflyktsmål, ett urval av alla stora och små natur- och kulturskatter.

25 fantastiska utflyktsmålöppnas i nytt fönster


Om Naturkartan

Du kan också hitta all information digitalt på Naturkartan.se eller ladda ner appen ”Naturkartan” på din telefon och slå på gps’en, då får du lätt och snabbt information vad som finns i närheten av där du befinner dig. Naturkartan innehåller information om samtliga spår och leder, men även om fornminnen, badplatser, rastplatser och mycket mer.

Värmdö på Naturkartan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Orienteringskarta

För dig som föredrar att använda en klassisk orienteringskarta finns det möjlighet att ladda ner en karta i mobilen där du ser var du befinner dig med hjälp av telefonens gps, för mer information om karta och app se:

Läs mer på Gustavsbergs  orienteringsklubbs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kartor och informationsblad på länkarna nedan

Du kan själv skriva ut kartor och informationsblad till de flesta av spåren via länkarna nedan (dokumenten är i pdf-format). Har du inte möjlighet att själv skriva ut kan du får hjälp med detta i kommunhuset i Skogsbo eller på något av Värmdös bibliotek.

Att kunna röra sig ute i naturen möjliggörs genom allemansrätten, mer information om vad du får göra finns på naturvårdsverkets hemsida. Huvudregeln är inte störa, inte förstöra!

Allemansrättenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Felanmälan

Vill du rapportera fel på våra motionsspår och vandringsleder? Till exempel om ett träd fallit över spåret, eller om belysningen inte fungerar? Mejla då till friluft@varmdo.se. Har du inte möjlighet att mejla? Ring servicecenter på 08-570 470 00 och be dem mejla ditt ärende.

Ut i naturen i rullstol

I Värmdö finns flera motions- och vandringsleder i naturområden och naturreservat. Tillsammans med Willutlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har vi tagit fram tips på tillgänglighetsanpassade promenader.


Gustavsberg

Ekedals motionsspår och utegym

I Ekedal finns ett 2,7 km långt belyst motionsspår i kuperad terräng samt ett utegym. Spåret har tre olika slingor, 750 m, 1,3 km samt 2,7 som kan kombineras på valfritt sätt. Parkering och toalett finns vid Östra Ekedal. Motionsspåren är för den som vill springa eller promenera, cykling på anlagda motionsspår är inte tillåtet.

På vintern dras skidspår vid tillräckligt med snö, då får spåren inte beträdas utan skidor.

Karta Ekedals motionsspår

Tre promenader i Gustavsberg

Via natur och kulturslingorna i Gustavsberg, kallade ”Tre promenader i Gustavsberg” kan du följa fabrikens och samhällets historia och utveckling, i ett urval av stora och små kulturskatter. Promenaderna presenteras i foldern med karta och informationstexter om intressanta platser och hus du passerar på vägen, se länk nedan. Det går också bra att hämta foldern i kommunhuset, på biblioteket eller i Porslinsfabriken. Respektive promenad är cirka 2,5– 3,5 km långa och samtliga utgår från Gustavsbergs hamn.

Tre promenader i GustavsbergThree Walks in Gustavsberg

Hälsans stig

Hälsans stig tar dig genom norra delarna av Gustavsberg på en trevlig promenad som är cirka 6 km. Du passerar bland annat Höjdhagen, Lugnet, Ösby grind. Slingan är markerad med Hälsans-stig skyltar och går längs lågt trafikerade vägar och gång och cykelvägar varför den är gångbar året runt. Stigen är ett samarbete mellan Värmdö kommun och Riksförbundet HjärtLung.

Karta hälsans stig


Röda och gula spåren

I Gustavsbergs norra skogar, mellan norra Lugnet och Skeviks gård på Ormingelandet, går två motionsspår som är sammankopplade så att den totala längden kan bli 4 km. Spåret är lättgånget och rastplats finns vid Skeviks grotta. Det röda spåret är 1,5 km, det gula spåret är 2,5 km.

Röda och gula spåren - karta


Naturkartan röda och gula spårenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Ösbyrundan och utegym

Rundan går 4,5 km i vacker natur runt Ösbyträsk, den tredelade sjön vid Gustavsberg. Största delen av spåret är lättvandrat, men det är smala stigar och är inte barnvagnsvänligt. Närmast badet är rundan tillgänglighetsanpassad, i cirka en kilometer. I västra delen finns ett utegym i direkt anslutning till rundan. Till rundan finns också ett informationshäfte som presenterar natur och kultur längs slinga.

Ösbyrundan - infoblad och karta

Naturkartan Ösbyrundanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gottholmarundan och Tjustviksrundan

Tjustviksrundan (5 km) och den kortare Gottholmarundan (2,4 km) utgår från Farsta Slottsvik och erbjuder en vacker väg längs med hästhagar och skogar. Det finns flera rastplatser nere vid Baggensfjärden för den som vill stanna och fika. Tjustviksrundan är lätt att gå och barnvagnsvänlig, Gottholmarundan passerar en hästhage varför den inte lämpar sig för cykel eller barnvagn. Tjustviksrundan passerar stall och hästhagar, underlätta gärna eventuella möten med hästar genom att ta ögonkontakt med ryttaren och stå stilla tills de passerat.

Gottholmarundan och Tjustviksrundan – karta

Naturkartan Tjusviksrundanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvarnsjön runt och Knuts hav

Två sammankopplade naturstigar nära Gustavsberg går att kombinera eller vandra separat – Knuts Hav och Kvarnsjön. Den längsta sträckan, om man går runt båda, är 5,8 km. Busshållplats Charlottendal, eller parkering vid Värmdö Marknad.

Kvarnsjön runt och Knuts hav – infoblad och karta 

Ingarö

Ingarö motionsspår och utegym

Ett 2,7 km belyst motionsspår som startar vid Brunns skola, i anslutning till spåret finns även ett utegym. Motionsspåren är för den som vill springa eller promenera, cykling på anlagda motionsspår är inte tillåtet.

Ingarö motionsspår – karta

Kulturstig Pilhamn

Stigen går längs Farleden Kolström och passerar delvis genom Ingarö gamla Sockencentrum som Riksantikvarieämbetet definierat som en miljö av rikshistoriskt intresse. Stigen är 1,7 km lång och går från Ingarö Kyrka till Dyviken. Stigen är lättgången och fungerar även bra för rullstolar.

Naturkartan Pilhamnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kulturstig Pilhamn folder

Länk till Ingarö hembygdsföreninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Björnö

Björnö erbjuder många olika turer längs småvägar och skogsstigar i ett naturreservat på sydöstra Ingarö. Går man stora slingan enligt kartan nedan blir det ca 7,1 km. Naturreservatet sköts av Skärgårdsstiftelsen och längs med leden finns det torrklosett, dricksvatten, raststuga och tältplats. Slingan utgår från parkeringsplatsen i reservatets västra del. Följa kartan nedan eller titta i appen Naturkartan där alla stigar finns markerade. I närheten av parkeringen finns även ett mullespår, en sandstrand (Torpesand) samt en tillgänglighetsanpassad snorkelled. Björnö ligger nära Björkvik havsbad där det finns en servering.

Björnöspåret - infoblad och karta

Länk till Skärgårdsstiftelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Snorkelled i Björnö naturreservat

Vid Torpesand, Björnö naturreservat, har Skärgårdsstiftelsen en ny tillgänglighetsanpassad snorkelled. En snorkelled är en naturstig under vattnet där besökarna snorklar utmed en bojad led och läser på informationsskyltar. Vid klippbadet bjuds en omväxlande miljö under vattenytan - sandbotten med kärlväxter, hjärtmusslor och sandstubb, fina klippbottnar med blåstång, tångsnällor och blåmusslor.  Leden vid Björnö är cirka a 200 m lång och består av femton informationsskyltar som alla berör Östersjöns miljö och dess arter.


Långviks träsk

Långviksträsks naturreservat på Ingarö är ett stort orört myr- och skogsområde kring den lilla sjön Långviksträsk. Trots närheten till bebyggelse erbjuder området en känsla av vildmark. Myrkomplexet hör till de största och mest orörda i regionen och ingår i den nationella myrskyddsplanen liksom i nätverket Natura 2000. Leden är ett naturspår som utgår från parkeringen i reservatets södra del, följ de gula markeringarna.


Naturkartan Långviksträsklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk till länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 


Värmdölandet

Hemmesta motionsspår och utegym

Vid Värmdövallen i Hemmesta finns ett 2,5 km långt belyst motionsspår. Motionsspåret har även en förlängning på 5 km, 6,5 km samt 7 km på naturstigar utan belysning. På vintern dras skidspår vid tillräckligt med snö, då får spåren inte beträdas utan skidor. Motionsspåren är för den som vill springa eller promenera, cykling på anlagda motionsspår är inte tillåtet.

I anslutning till motionsspåret finns ett utegym.

Karta Hemmesta motionsspår


Värmdöleden

Värmdöleden är cirka 25 km lång och kommunens längsta led. Leden är uppdelad i tre etapper som passerar flera busshållplatser och parkeringar vilket möjliggör flera alternativ start och slutpunkter. Leden passerar några bostadsområde, men går mestadels i natursköna och kulturhistoriskt intressanta områden. Värmdöleden är en regional led som ansluter till Boo-leden i Nacka vid Strömmen som går förbi Velamsund och vidare till Boo hembygdsgård i Orminge.

Många efterfrågar karta över Värmdöleden. Den gamla kartan är slut, men en ny finns uppdelad i 4 olika pdf-filer nedan, för egen utskrift. Det går också bra att ladda ner appen ”Naturkartan” där leden, rastplatser och parkeringar finns utmärka.

Värmdöleden - infoblad och karta

Naturkartan Värmdöledenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Boo-ledenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Översiktskarta av hela Värmdöleden. Klicka på bilden för att förstora.Lillsved

Från Lillsveds folkhögskola utgår åtta vandringsleder med olika längd, som går längs med grusvägar och enstaka stigar. Det finns ett café i närheten av spårcentralen och toaletter vid vandrarhemmet. På dessa leder är man även välkommen att cykla MTB.

Naturkartan Lillsvedlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lillsved karta med spårguide


Djurö och Stavsnäs

Promenad i Stavsnäs och Höl

Välkommen att upptäcka Stavsnäs och Höl! Med hjälp av foldern lär du känna naturen och kulturen i byarna och får intressant information om platser och hus du passerar på vägen. Hela slingan är cirka 5,7 km, men den går att dela upp i kortare etapper. Foldern finns att hämta i Skärgårdsmuseet i Stavsnäs. Slingan är delvis tillgänglig för dig som föredrar vägar framför stigar, mer information finns i foldern.

Promenader i Stavsnäs

Det finns fortfarande gula markeringar kvar till den gamla Natur och kulturslingan. Den går en liknande sträckning, men är något kortare.

Stavsnäs Natur- och kulturspår - infoblad och karta


Sjöhistoriska stigen

Sjöhistoriska stigen är samlingsnamnet på tre natur- och kulturstigar på Djurö. Längs stigarna finns sammanlagt 35 skyltar som berättar om skärgårdens historia, natur och kultur. Stigarna finns vid Djurönäset (Klockarudden), Djurö kyrka (Kyrkudden) samt Eriksbergsskogen.

Länk till Djurö konst & kulturs hemsida:

Sjöhistoriska stigarna - infoblad

Naturkartan Sjöhistoriska stigenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Djurö konst & kultur hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Malmaön

På Malmaöns nordspets finns Korshamns naturreservat som är cirka 2 hektar stort. Inom reservatet finns ett flertal jättegrytor varav den största mäter 6 meter i diameter.

Parkering finns i slutet av Malmavägen, följ skyltarna.

Naturkartan Malmaönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk till länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Skärgården


Möja

På Möja finns en naturstig som tar dig tvärs över ön, hela sträckan är 12 km, varv sträckan i skogen är cirka 4 km, resterande går på grusvägar genom kulturlandskapet. Det finns också en kortare slinga på cirka 3 km som utgår från Berg.

Naturkartan Möjalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Sandhamn

Den cirka 8 km stigen går runt hela Sandön. Stigen utgår från Sandhamn, passerar sandstranden Trouville och vidare genom den vackra och ljusa tallskogen som är typisk för ön.

Naturkartan Sandhamnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Hjälmö-Lådna

På Hjälmö finns en natur och kulturstig, kallad ”Drömmarnas stig”. Stigen är cirka 1,2 km lång och utgår från Västergården som ligger cirka 1500 meter från bryggan. . Den går på en gammal körväg, förbi åkrar, ängar och genom skog, på kuperad mark. Det finns skyltar som berättar om livet på gården förr och idag, barnen har sina egna skyltar.

På den närliggande ön Lådna finns en mullestig som riktar sig till de yngre barnen.


Grinda

På Grinda finns en kortare mullestig vid värdshuset samt en naturstig, kallad ”Grindastigen”.
Skärgårdsstiftelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Båtluffarleden

Båtluffarleden är ett samarbete mellan skärgårdskommunerna och Waxholmsbolaget där kommunerna kompletterar Waxholmsbolagets båtar med roddbåtar mellan vissa öar för att underlätta för besökarna att byta båtlinje. Värmdö kommun ansvarar för roddbåtarna mellan Gällnö och Karklö.

Det finns tre olika båtluffarlinjer, norra, mellersta och södra. För mer information, se Waxholmsbolagets hemsida.

Waxholmsbolagetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster