Motionsspår och vandringsleder

Fågelskådare på vandringsled

I Värmdö finns flera motions- och vandringsleder i naturområden och naturreservat. Här finns rast- och grillplatser och mindre informationstavlor med upplysningar om natur- och kulturvärden. För dig som vill cykla i naturen, se vår sida om cykling.öppnas i nytt fönster

I Natur- och kulturguiden kan du läsa om hur du hittar 25 fantastiska utflyktsmål, ett urval av alla stora och små natur- och kulturskatter.

Du kan också hitta all information digitalt på Naturkartan.se

Värmdö på Naturkartan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstereller ladda ner appen ”Naturkartan” på din telefon och slå på gps’en, då får du lätt och snabbt information vad som finns i närheten av där du befinner dig. Naturkartan innehåller information om samtliga spår och leder, men även om fornminnen, badplatser, rastplatser och mycket mer.

 

För dig som föredrar att använda en klassisk orienteringskarta finns det möjlighet att ladda ner en karta i mobilen där du ser var du befinner dig med hjälp av telefonens gps, för mer information om karta och app se:

Läs mer på Gustavsbergs OK hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Du kan själv skriva ut kartor och informationsblad till de flesta av spåren via länkarna nedan (dokumenten är i pdf-format). Har du inte möjlighet att själv skriva ut kan du får hjälp med detta i kommunhuset i Skogsbo eller på något av Värmdös bibliotek.

 

Gustavsberg

Ekedals motionsspår och utegym

I Ekedal finns ett 2,8 km långt belyst motionsspår i kuperad terräng samt ett utegym. Röda skyltar från Ekedalsskolans fotbollsplan. Parkering vid Ekedals skola alternativt vid Östra Ekedal, följ skyltarna. Motionsspåren är för den som vill springa eller promenera, cykling på anlagda motionsspår är inte tillåtet.

Karta Ekedals motionsspår

 

Tre promenader i Gustavsberg

Vi har tagit fram förslag till tre promenader i Gustavsberg där du kan följa fabrikens och samhällets historia och utveckling, ett urval av stora och små kulturskatter. Promenaderna presenteras i foldern med karta och informationstexter om intressanta platser och hus du passerar på vägen, se länk nedan. Det går också bra att hämta foldern i kommunhuset, på biblioteket eller i Porslinsfabriken vid Hemköp i hamnen. Respektive promenad är cirka 2,5– 3,5 km långa och samtliga utgår från Gustavsbergs hamn.

Tre promenader i GustavsbergThree Walks in Gustavsberg 

Hälsans stig

Hälsans stig tar dig genom norra delarna av Gustavsberg på en trevlig promenad som är cirka 6 km. Du passerar bland annat Höjdhagen, Lugnet, Ösby grind. Slingan är markerad med Hälsans-stig skyltar och går längs lågt trafikerade vägar och gång och cykelvägar varför den är gångbar året runt. Stigen är ett samarbete mellan Värmdö kommun och Riksförbundet HjärtLung.

Karta hälsans stig 

Gula och röda spåren

I Gustavsbergs norra skogar, mellan norra Lugnet och Skeviks gård på Ormingelandet, går två motionsspår som är sammankopplade så att den totala längden kan bli 4 km. Spåret är lättgånget och rastplats finns vid Skeviks grotta. Det gula spåret är 2,5 km, det röda 1,5 km. Motionsspåren är för den som vill springa eller promenera, cykling på anlagda motionsspår är inte tillåtet.

Gula och röda spåren - karta 

Ösbyrundan och utegym

Rundan går 4,5 km i vacker natur runt Ösbyträsk, den tredelade sjön vid Gustavsberg. Största delen av spåret är lättvandrat, men det är smala stigar och är inte barnvagnsvänligt. Närmast badet är rundan tillgänglighetsanpassad, i cirka en kilometer. Ett utegym finns anlagt bredvid de nybyggda lägenhetshusen.

Ösbyrundan - infoblad och karta

Under april månad kommer kommunen påbörja underhåll av gravområdet på norra sidan av sjön, träd som stör gravarna tas ner och läggs istället i en så kallad faunahög bakom området till gagn för insekter och småkryp som är beroende av död ved för sin överlevnad. I samband med arbetet har vi också förbättrat med spänger på vissa partier av stigen.

 

Gottholmarundan och Tjustviksrundan

Tjustviksrundan (5 km) och den kortare Gottholmarundan (2,4 km) utgår från Farsta Slottsvik och erbjuder en vacker väg längs med hästhagar och skogar. Det finns flera rastplatser nere vid Baggensfjärden för den som vill stanna och fika. Tjustviksrundan är lätt att gå och barnvagnsvänlig, Gottholmarundan passerar en hästhage varför den inte lämpar sig för cykel eller barnvagn. Bli inte förvånade om ni möter hästar på vägen!

Gottholmarundan och Tjustviksrundan – karta

 

Kvarnsjön runt och Knuts hav

Två sammankopplade naturstigar nära Gustavsberg går att kombinera eller vandra separat – Knuts Hav och Kvarnsjön. Den längsta sträckan, om man går runt båda, är 5,8 km. Busshållplats Charlottendal, eller parkering vid Värmdö Marknad.

Kvarnsjön runt och Knuts hav – infoblad och karta 


Ingarö

Ingarö motionsspår och utegym

Ett 2,7 km belyst motionsspår som startar vid Brunns skola, i anslutning till spåret finns även ett utegym. Motionsspåren är för den som vill springa eller promenera, cykling på anlagda motionsspår är inte tillåtet.

Ingarö motionsspår – karta

 

Kulturstig Pilhamn

Stigen går längs Farleden Kolström och passerar delvis genom Ingarö gamla Sockencentrum som Riksantikvarieämbetet definierat som en miljö av rikshistoriskt intresse. Stigen är 1,7 km lång och går från Ingarö Kyrka till Dyviken. Största delen av stigen är lättgången.

Kulturstig Pilhamn folder

Länk till Ingarö hembygdsföreninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Björnö

Björnö erbjuder många olika turer längs småvägar och skogsstigar i ett naturreservat på sydöstra Ingarö. Går man stora slingan enligt kartan nedan blir det ca 7,1 km. Naturreservatet sköts av Skärgårdsstiftelsen och längs med leden finns det torrklosett, dricksvatten, raststuga och tältplats. Slingan utgår från parkeringsplatsen i reservatets västra del. Följa kartan nedan eller titta i appen Naturkartan där alla stigar finns markerade. I närheten av parkeringen finns även ett mullespår, en sandstrand (Torpesand) samt en tillgänglighetsanpassad snorkelled. Björnö ligger nära Björkvik havsbad där det finns en servering.

Björnöspåret - infoblad och karta

Länk till Skärgårdsstiftelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Snorkelled i Björnö naturreservat

Vid Torpesand, Björnö naturreservat, har Skärgårdsstiftelsen en ny tillgänglighetsanpassad snorkelled. En snorkelled är en naturstig under vattnet där besökarna snorklar utmed en bojad led och läser på informationsskyltar. Vid klippbadet bjuds en omväxlande miljö under vattenytan - sandbotten med kärlväxter, hjärtmusslor och sandstubb, fina klippbottnar med blåstång, tångsnällor och blåmusslor.  Leden vid Björnö är cirka a 200 m lång och består av femton informationsskyltar som alla berör Östersjöns miljö och dess arter.

 

Långviks träsk

Långviksträsks naturreservat på Ingarö är ett stort orört myr- och skogsområde kring den lilla sjön Långviksträsk. Trots närheten till bebyggelse erbjuder området en känsla av vildmark. Myrkomplexet hör till de största och mest orörda i regionen och ingår i den nationella myrskyddsplanen liksom i nätverket Natura 2000. Leden är ett naturspår som utgår från parkeringen i reservatets södra del, följ de gula markeringarna.

Länk till kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk till länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Värmdölandet

Hemmesta motionsspår

I Hemmesta vid Värmdövallen finns ett 2,5 km långt belyst motionsspår. Det finns även 5, 6 och 7,5 km-spår utan belysning. Motionsspåret har en förlängning på 5, 6,5 och 7 km. På vintern dras skidspår här, men förlängningen lämpar sig även för naturpromenader sommartid. Motionsspåren är för den som vill springa eller promenera, cykling på anlagda motionsspår är inte tillåtet.

Karta Hemmesta motionsspår

Värmdöleden

Leden sträcker sig från Strömmen till Saltarö, totalt cirka 25 km. Leden är uppdelad i tre etapper och går mestadels i natursköna och kulturhistoriskt intressanta områden. Vid Strömmen ansluter den till Boo-leden i Nacka.

OBS! Leden är omdragen vid Ålstäket på grund av byggprojekt. Följ de orangea omledningspilarna och de orangemålade pinnarna nedstuckna i backen. Leden viker av vid pumphuset vid rondellen och går fram till Mörtnäs längs med vattnet.

Värmdöleden - infoblad och karta

 

Översiktskarta av hela Värmdöleden. Klicka på bilden för att förstora.


Lillsved

Från Lillsveds folkhögskola utgår fem vandringsleder med olika längd, som går längs med grusvägar och enstaka stigar. Det finns ett café  i närheten av spårcentralen och toaletter vid vandrarhemmet.

Se plats på karta länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lillsved karta med spårguide 

Djurö och Stavsnäs

Promenad i Stavsnäs och Höl

Välkommen att upptäcka Stavsnäs och Höl! Med hjälp av foldern lär du känna naturen och kulturen i byarna och får intressant information om platser och hus du passerar på vägen. Hela slingan är cirka 5,7 km, men den går att dela upp i kortare etapper. Foldern finns att hämta i Skärgårdsmuseet i Stavsnäs. Slingan är delvis tillgänglig för dig som föredrar vägar framför stigar, mer information finns i foldern.

Stavsnäs Natur- och kulturspår - infoblad och karta

Promenader i Stavsnäs

Sjöhistoriska stigen

Sjöhistoriska stigen är samlingsnamnet på tre natur- och kulturstigar på Djurö. Längs stigarna finns sammanlagt 35 skyltar som berättar om skärgårdens historia, natur och kultur. Stigarna finns vid Djurönäset (Klockarudden), Djurö kyrka (Kyrkudden) samt Eriksbergsskogen.

Länk till Djurö Konst & Kulturs hemsida:

Informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterSe plats på kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sjöhistoriska stigarna - infoblad

Malmaön

På Malmaöns nordspets finns Korshamns naturreservat som är cirka 2 hektar stort. Inom reservatet finns ett flertal jättegrytor varav den största mäter 6 meter i diameter.

Parkera innan bommen och gå sista sträckan. Cirka hundra meter in finns sen en skylt som säger "Naturreservat 1 km", Följ de röda prickarna på träden.

Länk till länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skärgården

Skärgårdsstiftelsen äger och förvaltar 40 områden från Örskär i norr till Landsort i söder där stiftelsen bedriver natur- och kulturbyggnadsvård. På vissa av öarna finns kortare leder som guidar besökarna i natur och kultur.

Hjälmö-Lådna

På Hjälmö finns en natur och kulturstig, kallad ”Drömmarnas stig”. Stigen är cirka 1,2 km lång och utgår från Västergården som ligger cirka 1500 meter från bryggan. . Den går på en gammal körväg, förbi åkrar, ängar och genom skog, på kuperad mark. Det finns skyltar som berättar om livet på gården förr och idag, barnen har sina egna skyltar.

På den närliggande ön Lådna finns en mullestig som riktar sig till de yngre barnen.

Grinda

På Grinda finns en kortare mullestig vid värdshuset samt en naturstig, kallad ”Grindastigen”.


Skärgårdsstiftelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Båtluffarleden

Båtluffarleden är ett samarbete mellan skärgårdskommunerna och Waxholmsbolaget där kommunerna kompletterar Waxholmsbolagets båtar med roddbåtar mellan vissa öar för att underlätta för besökarna att byta båtlinje. Värmdö kommun ansvarar för roddbåtarna mellan Gällnö och Karklö.

Det finns tre olika båtluffarlinjer, norra, mellersta och södra. För mer information, se Waxholmsbolagets hemsida.

Waxholmsbolagetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Felanmälan

Vill du rapportera fel på våra motionsspår och vandringsleder? Till exempel om ett träd fallit över spåret, eller om belysningen inte fungerar? Mejla då till friluft@varmdo.se. Har du inte möjlighet att mejla? Ring servicecenter på 08-570 470 00 och be dem mejla ditt ärende.