Tyck till
Talande webbLyssna

Ateljéstöd för konstnärer

Värmdö kommun har instiftat ett årligt ateljéstöd för konstnärer som är skrivna och verksamma i Värmdö kommun. Syftet är att vitalisera och öka möjligheterna till att behålla ett rikt, hållbart och mångfacetterat konst- och kulturliv i Värmdö.

Stödet är treårigt och omfattar en summa på 10 000 konor per år för upp till 40 konstnärligt yrkesverksamma personer. Stödet söks utifrån ett antal kriterier (se nedan) och varje ansökan bedöms av en kommitté bestående av sakkunniga inom relevanta konstområden samt medarbetare från Värmdö kommuns kultur- och fritidsenhet.

Kriterier i korthet

Den sökande ska bland annat vara folkbokförd i Värmdö kommun, ha en ateljé som är belägen Stockholms län och en ateljéhyra om minst 1 200 kronor/månad. Den sökande ska också vara aktivt yrkesverksam de senaste tre åren samt ha en konstnärlig högskoleutbildning. Läs de fullständiga kriterierna i bilaga Riktlinjer för ateljéstöd i högerspalten.

Ansök senast 1 oktober

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 1 oktober och utbetalning sker i februari. Därefter kommer det årliga stödet att utbetalas under februari månad gällande kalenderår.

Innan du ansöker bör du läsa igenom våra riktlinjer för att se att du uppfyller de kriterier som krävs. Riktlinjerna hittar du i högerspalten.

Själva ansökan görs via e-tjänsten (Självservice)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ansökan öppnar i augusti. Du ska bifoga fyra bilagor som PDF-dokument. Bilagorna ska vara märkta med dokumentnamn och namn på sökande:

  • hyreskontrakt och kopia på betalda hyresavier
  • ​utbildningsbevis
  • meritförteckning
  • personbevis

Tänk på att kopior ska vara vidimerade.

Frågor och information

Om du har frågor eller önskar mer information, vänligen kontakta Kultur- och fritidsenheten via kommunens kontaktcenter 08-570 470 00 eller via e-post: varmdo.kommun@varmdo.se

Senast publicerad: 2019-09-11

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information