Talande webbLyssna

Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Antalet barn inskrivna i barnomsorgen och din inkomst, påverkar avgiften för plats inom förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och fritidshem.

Det är därför viktigt att dina inkomstuppgifter är uppdaterade, så att du betalar rätt avgift. Om hushållet har en inkomst på mer än 46 080 kronor före skatt debiteras familjen maxtaxa automatiskt. Är hushållets inkomst lägre så blir avgiften lägre. Avgiften är fördelad på 12 månader, det innebär att man betalar för platsen även när barnet är ledigt. Fakturan avser innevarande månad, det framgår på fakturan vilken period det gäller.

Enklast uppdaterar du din inkomst via vår e-tjänst för barnomsorg som du hittar genom att klicka på knappen nedan. E-legitimation krävs.


Om du inte har e-legitimation kan du ladda ner en blankett för att lämna inkomstuppgiftlänk till annan webbplats

Varierande månadsinkomst

Du som har en varierad inkomst månad för månad lämnar en beräknad, genomsnittlig månadsinkomst.

Maxtaxa – Barnomsorg 2019

Förskola och förskolebarn inom pedagogisk omsorg (familjedaghem)

  • Barn 1: 1425 kr dock högst 3 % av inkomsten
  • Barn 2:   950 kr dock högst 2 % av inkomsten
  • Barn 3:   475 kr dock högst 1 % av inkomsten

30 % avdrag på avgiften för 3-5 åringar Allmän förskola fr.o.m. 1 augusti det år barnet fyller 3 år

Fritidshem och skolbarn inom pedagogisk omsorg (familjedaghem)

  • Barn 1: 950 kr dock högst 2 % av inkomsten
  • Barn 2: 475 kr dock högst 1 % av inkomsten
  • Barn 3: 475 kr dock högst 1 % av inkomsten

Fritidshem för äldre barn (fritidsklubb)

  • Barn 1: 605 kr dock högst 2 % av inkomsten
  • Barn 2: 468 kr dock högst 1 % av inkomsten
  • Barn 3: 469 kr dock högst 1 % av inkomsten

Som barn 1 räknas det yngsta placerade barnet.


Avgift debiteras 12 månader/år. Det innebär att frånvaro på grund av semester, annan ledighet och sjukdom inte berättigar till avgiftsbefrielse. Du kan inte heller säga upp platsen under sommarsemestern för att slippa betala.

Inkomsttaket från januari 2019 är 47 490 kr

 


Övrig information

Kom ihåg att alltid meddela kommunen eventuell förändring av inkomst. Om vi inte har någon uppdaterad inkomstinformation från dig faktureras automatiskt maxtaxa.

Delad faktura

Vårdnadshavare som bor på olika adresser kan få avgiften för förskola och fritidshem delad. För att få delad avgift fyller båda vårdnadshavare i en gemensam blankett där ni själva väljer fördelning av kostnaden. Varsin faktura skickas då ut. Ansök här om delad faktura.

Sänkt avgift

I vissa fall kan du och ditt barn vara berättigade till en sänkt avgiftlänk till annan webbplats utöver vad som anges ovan.Senast publicerad: 2019-11-05