Talande webbLyssna

Mer om Långviks förskola

Det är i utmaningen man växer, om man får rätt stöd och hjälp.

Pedagogisk inriktning

Verksamhet styrs av Läroplanen för förskolan; Lpfö11, samt av skollagen. Vi har en Likabehandlingsplan som utvärderas årligen.

Pedagogerna dokumenterar, utvärderar och följer upp verksamheten. Det skapar förutsättningar för barnen att lära och utvecklas på ett lustfyllt sätt.

Det ska vara roligt att lära, trots att det kan vara svårt ibland. Behoven och motivationen att lära och utvecklas utgår ifrån barnens tidigare erfarenheter. Det är i utmaningen man växer, om man får rätt stöd och hjälp. Här lär och utvecklas vi på alla nivåer, genom att ta vara på mångfalden i gruppen.


Senast publicerad: 2015-09-11

Kontakt

Långviksvägen 19
134 66 Ingarö
langvik.fsk@varmdo.se

Förskolechef
Gunilla Engman 
073-988 79 95
gunilla.engman@varmdo.seMer kontaktinformation