Talande webbLyssna

Mer om Munkmora förskola

Här kan du läsa lite mer om vår pedagogik på förskolan och hur vi arbetar. Grunden för vårt arbete är förskolans läroplan,
Lpfö 18. Har du ytterligare frågor, kontakta oss!

Spännande mångfald

Vårt huvudtema på Munkmora förskola är "Kulturell mångfald - Lika/Olika". Vi arbetar med flaggor och världskartor, sagor, sånger och musik från olika länder. Maträtter och frukt från olika världsdelar är också något barnen får ta del av, då vårt tema innebär ett nära samarbete med förskolans kök. Dessutom har vi en traditionell vårfest för alla barn och föräldrar med anknytning till temat.

Gemensamma aktiviteter

På förskolan har vi många gemensamma traditioner, exempelvis "Miniröris" på måndagar och sångsamling på fredagar. Alla 5-åringar träffas i tvärgrupper och har gemensam skogsdag, mat och bak samt barnråd.

Träning av barnens förmågor

Förskolan ska vara rolig och lärorik och en plats där alla känner sig trygga. Vi ser det positiva hos varje barn och vill att alla ska få känna att de lyckas. Barnen ska få utvecklas till självständiga individer och utveckla sina olika förmågor.

Barnens känslomässiga och sociala förmåga tränar vi bland annat genom att prata om känslor och diskutera ämnen som vänskap och respekt. Barnen får lära sig hur man fungerar i grupper och hur man samarbetar. Genom att ge uttryck för sina tankar och känslor och att uppfatta omvärlden genom känsel, hörsel, syn, smak, lukt och balans tränas barnens perceptuella förmåga. Här spelar också sång, musik, dans och rörelselekar en viktig roll, detsamma vad gäller barnens motoriska förmåga. Den motoriska förmågan utvecklas dessutom genom eget skapande och genom rörelsepass på ”Miniröris”.

Även barnens språkliga förmåga utvecklas, genom rim, ramsor och den dagliga högläsningen. Symboler, bokstäver och namnlappar arbetar vi mycket med. Sist men inte minst tränar vi barnens matematiska förmåga genom bygg- och konstruktionslekar, spel och pussel. Vi räknar antal av saker, sorterar leksaker, delar frukt, jämför längd och ålder, lär oss tidsbegrepp mm.

Senast publicerad: 2019-09-24

Kontakt

Skyttevägen 38
134 37 Gustavsberg 

Förskolechef
Susanne Palm
08-570 473 20
susanne.palm@varmdo.se

Biträdande förskolechef
Lise Nyborg
08-570 473 26
lise.nyborg@varmdo.se

Förskollärare med utökat pedagogiskt ansvar
Charlotte Pompeius
08-570 473 45Mer kontaktinformation