Talande webbLyssna

Mer om Ösbydalens förskola

Här kan du läsa lite mer om vår pedagogik på förskolan och hur vi arbetar. Grunden för vårt arbete är förskolans läroplan, Lpfö 18. Har du ytterligare frågor, kontakta oss!

Lek och rörelse

En av de viktigaste sakerna för ett barns utveckling är leken. I leken tränas samtliga av barnens förmågor. De bearbetar olika intryck och upplevelser, samt formar en bild av sig själva och omvärlden.

Hos oss får barnen leka både fritt och organiserat, inomhus och utomhus. Vi har en naturtomt med en bergknalle som bakgård, där barnen har möjlighet att röra på sig och träna upp sin motorik. Genom att studera barnens lekande, hur de leker och var det är särskilt spännande att vara, får vi idéer om nya möjligheter till lärande och om hur vi kan utveckla vår pedagogiska miljö.

Barnens förmågor

Under våra samlingar arbetar vi mycket med barnens språk och språkutveckling, bland annat genom sång, rim och ramsor. Vi läser sagor för barnen och barnen får själva titta i böcker. Alla har namnlappar för att känna igen sitt eget och andras namn. Även alfabetet sitter uppe på väggen och barnen tycker att det är kul att titta på bokstäverna.

Barnen lär sig även matematik i vardagen. Vi räknar hur många vi är på samlingarna, delar frukt, lägger pussel för att se helhet och sjunger sånger för att skilja på stor och liten, rund och fyrkantig etc.

Genom skapande tränas barnens kreativitet, finmotorik och förmåga att uttrycka sig. Vi arbetar med många olika material - målar och ritar, klipper och klistrar, arbetar med lera, gips och naturmaterial.

Jämställdhet, trygghet och demokrati

Hos oss arbetar barnen dagligen med sin emotionella och sociala förmåga. Barnen får möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter, lyssna på varandra och samarbeta. Genom sånger, samtal och lekar tar vi upp och behandlar ämnen som rör sympati och empati. Barnen lär sig hur man fungerar i grupp och att man måste ta hänsyn till varandra. Vi tar ansvar och hanterar konflikter. Att "göra förlåt" blir en naturlig del i barnens utveckling.

I grunden för allt vi gör finns ett demokratiskt förhållningssätt, där barnen själva får vara med och påverka vilka aktiviteter vi har, vilka sånger vi sjunger etc. Vi arbetar även medvetet för att undvika pojkars och flickors särbehandling. Vi använder ord som "tuffa" om flickor och "söta" om pojkar, uppmuntrar flickor att leka med bilar och pojkar med dockor mm.

Natur och miljö

På förskolan strävar vi efter att lära barnen värna om vår miljö. Vi förmedlar att förskolans inre och yttre miljö ska hanteras aktsamt och ansvarsfullt.  Vid samlingar pratar vi om nuvarande årstid och vad som kännetecknar den. Vi går till skogen för att barnen ska se hur den ser ut och få känna och ta. Det är viktigt med konkreta exempel när barnen är små. Vi pratar om olika växter och träd samt vilka som bor i skogen. Målet är att barnen ska bli medvetna om hur naturen förändras under årstiderna samt att de ska få en förståelse för att ta hand om och vara rädda om miljön.

Senast publicerad: 2019-09-18

Kontakt

Lövsångarvägen 2
134 43 Gustavsberg
08-570 473 12

Förskolechef 
Anna Bjers Giles
08-570 474 57
anna.bjers-giles@varmdo.seMer kontaktinformation