Snickarbarnens förskola

Förskolans inriktning är Reggio Emilia, där varje barn ses som en kompetent individ med en inneboende förmåga till att växa och lära. Inom Reggio Emiliafilosofin är olika skapandetekniker ett viktigt inslag.

För en ökad trygghet och gemenskap arbetar förskolan bland annat med mindre grupper och med ett tydligt föräldrainflytande.

Förskolan strävar efter att ha åldershomogena barngrupper på 1,2,3,4 och 5-årsavdelningar. Maten lagas av egen kock och råvarorna är till stor del ekologiska eller närodlade.

Läs mer på Snickarbarnens egna hemsidalänk till annan webbplats

Kontakt

Förskolechef
Tom Svärdh
073-158 82 01 
tomsvardh@gmail.com

Mörtnäs Hagväg 15

139 36 Värmdö