Talande webbLyssna

Mer om oss

Här kan du läsa lite mer om vår pedagogik på förskolan och hur vi arbetar. Grunden för vårt arbete är förskolans läroplan, Lpfö 98/10. Har du ytterligare frågor, kontakta oss!

Starten på ett livslångt lärande

Hos oss ges barnen ges möjlighet till utveckling efter deras förmågor i en lustfylld och lekvänlig miljö. Pedagogiskt arbetar vi med att se hela förskoletiden i sin helhet, vi ser oss som starten på det livslånga lärandet.

Ytor för möten och lekar

Vår matsal "Sundet" är en central och viktig mötesplats. Matsalen innebär även att barnen får fria ytor på avdelningarna för lek och andra aktiviteter. En aktivitet kan påbörjas på förmiddagen och därefter fortsätta under hela dagen då inget behöver plockas undan för att man skall äta. För barnen innebär detta mindre stress och mer tid för ostörd lek.

Det pedagogiska året

Vi arbetar utifrån det "pedagogiska året". Detta är ett arbetsredskap, som ger en bra överblick av hur verksamhetsåret disponeras. Det pedagogiska året är ett sätt att tänka, att se helheten och ha framförhållning.

Dokumentation av lärandet

Genom pedagogisk dokumentation tar vi tillvara och synliggör barnens lärandeprocess. Vi dokumenterar barnets vardagliga arbete med hjälp av foton, bilder och texter.

Senast publicerad: 2013-08-22

Kontakt

Svarta backen 7
139 35 Värmdö 
vikingen.fsk@varmdo.se

Förskolechef
Daniel Castellanos
08-570 472 60
daniel.castellanos@varmdo.se

Administratör
Erica Storbacka
08-570 474 45
erica.storbacka@varmdo.se 

 


Mer kontaktinformation