Talande webbLyssna

Godkänn, ändra eller säg upp plats

Nedan hittar du som vårdnadshavare information om hur du går tillväga för att besvara platserbjudande eller säga upp plats på förskola. 

För att godkänna eller göra ändringar på ditt barns placering måste du logga in med e-legitimation. Läs mer om detta längst ner på sidan.

Uppskjuten skolplikt

Förskoleklass är numera obligatorisk och ditt barns skolplikt börjar höstterminen då hen fyller 6 år. Om du anser att ditt barn behöver gå kvar i förskolan istället för att börja i förskoleklass kan du ansöka om uppskjuten skolplikt.

För att beviljas uppskjuten skolplikt krävs dock särskilda skäl som exempelvis att barnet har en konstaterad utvecklingsstörning och/eller funktionsnedsättning, har tillbringat kort tid i Sverige eller bor långt ifrån skolan.

Om ansökan beviljas kommer ditt barn att börja i förskoleklass ett år senare än de jämnåriga barnen.

Blankett för ansökan hittar du här

Besvara platserbjudande

I dagarna kommer vårdnadshavare med barn som ska börja förskola till hösten få erbjudande om plats via utskick. Detta kan innebära att du som vårdnadshavare får ett eller flera erbjudande att ta ställning till. Logga in i e-tjänsten via länken nedan och se erbjudandet, (välj flik med barnets namn).

Har du glömt vilka alternativ du har sökt loggar du också in i e-tjänsten (välj ”översikt”).

Vilken plats barnet har i kön kan man inte se i systemet.

Observera: För att få förskoleplatsen måste platserbjudandet besvaras inom fem dagar. Båda vårdnadshavarna måste besvara erbjudandet.

Säga upp plats

Din förskoleplats kan du säga upp med med e-legitimation eller med blankett.

Du kan avsluta plats inom:

  • Förskola
  • Pedagogisk omsorg
  • Fritidshem

Uppsägningstiden är en månad och räknas från den dag då din uppsägning inkommit till kommunen. Om barnet lämnar sin plats innan uppsägningstiden gått ut får du trots det betala avgift. Du säger upp platsen via vår e-tjänst. 

 


Mobilt Bank-ID

För att godkänna eller göra ändringar på ditt barns placering måste du logga in med e-legitimation/mobilt bank-ID. Om du saknar detta kan du beställa detta via din bank. För mer information om e-legitimation/mobilt bank-id, se högerspalten.

Logga in för att:

  • Besvara platserbjudande
  • Se information om ditt ärende
  • Ändra inkomst
  • Ändra dina uppgifter till exempel e-postadress, telefonnummer
  • Säga upp plats

 

Saknar du mobilt Bank-Id eller e-legitimation? Ring Värmdö kommun, kontaktcenter på telefon 08-570 470 00 så hjälper vi dig.

Kontaktuppgifter

Håll dina kontaktuppgifter och inkomstuppgifter aktuella genom att logga in via vår e-tjänst i "Ansökan om barnomsorgsplats".

 

Senast publicerad: 2018-09-25