Talande webbLyssna

Kvalitet i förskolan

För att säkerställa en bra kvalitet i förskolan finns bland annat styrande dokument som reglerar hur varje verksamhet ska arbeta. Vi genomför även enkätundersökningar där du som barnets förälder själv får säga vad de tycker. Fristående verksamheter får regelbunden tillsyn av kommunen.

Nationella styrande dokument

I alla förskolor och skolor är det Skollagen som ligger till grunden för arbetet. I Skollagen regleras vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och deras vårdnadshavare har. Den anger också de krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Till stöd för att följa regelverket har Skolverket tagit fram allmänna råd och juridiska vägledningar.

Kommunens styrande dokument

Utöver vad som står i Skollagen har Värmdö kommun även egna bestämmelser som reglerar hur arbetet i de kommunala förskolorna och skolorna ska bedrivas på ett bra, kvalitetsmässigt sätt.

Styrande dokument i Värmdö

Kundundersökning

Flera kommuner i Stockholmsområdet, däribland Värmdö, deltar i VÅGA VISA. Detta är ett samarbete kring utvärdering och uppföljning av kvalitet inom barnomsorg och utbildning. Kommunerna samverkar för att genomföra en årlig kundundersökning i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och grundskola. Undersökningen genomförs på samma sätt i alla kommuner och flertalet frågor är gemensamma. 

Nedan hittar du en sammanställning med rangordning av enkätsvaren för 2016:

Enkätsvar 2016 - Föräldrar familjedaghem

Enkätsvar 2016 - Föräldrar förskola

Enkätsvar 2016 - Föräldrar förskoleklass

Enkätsvar 2016 - Föräldrar åk 3

Enkätsvar 2016 - Föräldrar åk 5

Enkätsvar 2016 - Elever åk 3

Enkätsvar 2016 - Elever åk 5

Enkätsvar 2016 - Elever åk 8

 

Resultaten från den senaste undersökningen finns publicerade på respektive förskolas egen sida, samt på sidan för familjedaghem. Se underrubrikerna i vänstermenyn.

Tillsyn av fristående verksamheter

Enligt skollagen är kommunen tillsynsmyndighet för fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet. Bland annat ska tjänstemän från kommunen göra tillsynsbesök i de fristående verksamheterna. Efter besöket beslutar kommunen om en tillsynsrapport.

Förskolor i Värmdö kommun

Senast publicerad: 2018-03-15