Talande webbLyssna

Förskoleklass

Från höstterminen 2018 är förskoleklass obligatorisk. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår.

Ansöka om plats i förskoleklass

I början av det år som ditt barn fyller 6 år ska du ansöka om plats till förskoleklass. Kommunen har då grundplacerat ditt barn i en närliggande skola, vilket innebär att ditt barn har rätt till en plats på den skolan. Även om du accepterar placeringen måste du som vårdnadshavare aktivt göra en ansökan i kommunens e-tjänst under ansökningsperioden.

Läs mer om att söka skolalänk till annan webbplats

Kan jag söka till en annan skola?

Du har rätt att söka till en annan skola än den skola som ditt barn grundplacerats i. Plats i en annan skola kan bara erbjudas i mån av plats. Om ditt barn får plats på den valda skolan har han eller hon rätt att fortsätta sin skolgång där från och med årskurs 1.

Val av en annan skola än den barnet grundplacerats i kan komma att påverka rätten till skolskjuts från och med första skolåret.

Uppskjuten skolplikt

Förskoleklass är numera obligatorisk och ditt barns skolplikt börjar höstterminen då barnet fyller 6 år. Om du anser att ditt barn behöver gå kvar i förskolan istället för att börja i förskoleklass kan du ansöka om uppskjuten skolplikt.

För att beviljas uppskjuten skolplikt krävs dock särskilda skäl som exempelvis att barnet har en konstaterad utvecklingsstörning och/eller funktionsnedsättning, har tillbringat kort tid i Sverige eller bor långt ifrån skolan.

Om ansökan beviljas kommer ditt barn att börja i förskoleklass ett år senare än de jämnåriga barnen.

Blankett för ansökan hittar du här

Senast publicerad: 2019-09-02

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information